Får min arbetsgivare omplacera mig?

Hej! Har en fråga åt min pappas räkning. I över 10 år har han arbetat som snickare åt kommunen, en verksamhetsgrupp som nu läggs ner. Han har nu blivit omplacerad, som sophämtare. Han mår otroligt dåligt över detta och känner sig kränkt vilket jag verkligen förstår. Han har arbetat som snickare i hela sitt liv och ska nu avsluta sina sista arbetsår som sophämtare. Han går i pension om två år och upplever att han, samt en arbetskamrat i samma ålder blivit omplacerad på de värsta av ställen. De yngre förmågorna har blivit placerade på klart mer behagligare arbetsplatser samt med klart mer liknande arbetsuppgifter som tidigare. Därtill ska han nu även arbeta kvällar samt helger, istället för vanliga kontorstiden 7-16. Arbetsgivaren hävdar att det enda pappa kan göra är att acceptera eller säga upp sig. Det här känns fruktansvärt fel/fult gjort av arbetsgivaren. FÅR de göra såhär? Är det bara att acceptera?!

Lawline svarar

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Arbetsgivarens omplaceringsmöjligheter

En arbetsgivare har långtgående omplaceringsmöjligheter. Omplaceringsrätten är en del av arbetsgivarens arbetsledningsrätt som följer av § 32-rättigheterna. Principen innebär att arbetsgivaren fritt får leda och fördela verksamhetens arbete och därutöver fritt anställa samt fritt säga upp anställda. Omplacering av arbetstagare får enbart göras inom ramen för arbetstagarens arbetsskyldighet.

Arbetstagarens arbetsskyldighet

En arbetstagares arbetsskyldighet bestäms av anställningsavtal, kollektivavtal samt allmänna rättsliga principer. Ett exempel på en ledande princip för arbetstagarens arbetsskyldighet är 29/29-principen. Principen utgörs av följande tre delar:

1. Det ska vara arbete för arbetsgivarens räkning.

2. Arbetet ska ha ett naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet.

3. Det ska falla inom arbetstagarens allmänna arbetskvalifikationer.

Utifrån ovanstående punkter samt aktuella avtal görs en helhetsbedömning.

Slutsats

Arbetsgivarens möjligheter till omplacering är omfattande och långtgående. Huvudregeln är att så länge arbetsgivaren håller sig inom ramen för arbetsskyldigheten så kan denne fritt omplacera arbetstagare. Går arbetsgivaren däremot utanför ramen kan en sådan omplacering vara att jämställa med en uppsägning eller avsked utan giltig grund, vilket strider mot lagen om anställningsskydd. Det innebär följaktligen att det är mycket som talar för att din pappa arbetsgivare inte har gått utöver omplaceringsrätten. En möjlighet för din pappa är att vända sig till facket för vidare vägledning i frågan.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du vart välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina CuranRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo