Får min arbetsgivare neka mig tjänstledigt för att starta eget?

Hej.

Jag har fått avslag om tjänstledigt från min chef för att starta egen näringsverksamhet. Jag har arbetat på min arbetsplats i 4 år och har en fast tjänst på 100%. Jag har varit väldigt flexibel och sagt att jag kan vänta med att gå på tjänstledighet och att jag även kan arbeta 75% samtidigt för att underlätta så att det inte är så många procent att ersätta. Jag kan även vara tjänstledig på heltid under den här tiden vilket gör att chefen har fria tyglar att bestämma på hur många procent jag ska vara på tjänstledighet.

Jag arbetar på ett sjukhus så det är ett stort företag. Har hon verkligen rätt att bara tok neka mig tjänstledig helt och hållet bara för att det blir svårt att anställa någon ny under min tjänstledighet?


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om tjänstledighet för att starta eget finns i lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet (1997:1293).

Enligt lagen har du rätt att vara tjänstledig för att bedriva näringsverksamhet (1 §). Du har rätt till ledighet under högst sex månader (3 §). Det finns dock vissa krav som måste vara uppfyllda:

- Din verksamhet får inte konkurrera med arbetsgivarens verksamhet (3 §).
- Tjänstledigheten får inte innebära en väsentlig olägenhet för arbetsgivarens verksamhet (3 §).
- Du måste ha varit anställd på företaget de närmaste sex månaderna, eller sammanlagt tolv månader under de senaste två åren (4 §).
- Du måste anmäla din tjänstledighet för att driva företag minst tre månader i förväg, och samtidigt tala om hur länge du tänkt vara ledig. Din arbetsgivare måste besvara din ansökan inom en månad (5-6 §).

I ditt fall innebär det att du som huvudregel har rätt till tjänstledighet för att prova att starta eget, under förutsättning att du inte avser att bedriva en konkurrerande verksamhet. Enligt vad jag kan utläsa av din fråga uppfyller du kravet om kvalifikationstid (dvs. hur länge du har arbetat på arbetsplatsen).

Det din chef antagligen anför som skäl till avslaget är att det innebär en väsentlig olägenhet att bevilja dig tjänstledigt. Enligt förarbetena till lagen är exempel på väsentlig olägenhet att verksamheten inte kan fortgå på normalt sätt eller att avsevärda arbetsbalanser uppkommer samt större kostnadsökningar. En normal fördyring i samband med att en vikarie anställs räknas däremot inte som en väsentlig olägenhet. Om arbetsgivaren skulle välja att inte anställa en vikarie är inte heller det en sådan olägenhet som i normalfallet ger rätt att vägra ledighet (prop. 1997/98:27 s. 14).

Min bedömning är att det antagligen är svårt för din arbetsgivare att neka dig tjänstledighet för att starta eget, under förutsättning att du ansöker i tid och inte startar en konkurrerande verksamhet. Att det är svårt att hitta en vikarie torde heller inte vara tillräckligt för att utgöra en väsentlig olägenhet. Det är dock något beroende av vad du arbetar med – om du t.ex. har en spetskompetens som gör dig helt omöjlig att ersätta kan det argumenteras för att det utgör en väsentlig olägenhet.

Mitt råd till dig är att du i första hand vänder dig till din chef och förklarar rättsläget. Det ska betonas att den arbetsgivare som bryter mot lagen om tjänstledighet kan bli ersättningsskyldig. Når du inte framgång bör du kontakta antingen ditt fackförbund eller en jurist som kan titta närmre på ditt ärende. Vill du ha kontakt med en jurist kan jag varmt rekommendera att du bokar tid med någon av våra duktiga och erfarna jurister hos Lawline.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Tjänstledighet ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”