FrågaARBETSRÄTTArbetsgivarens skyldigheter 11/04/2017

Får min arbetsgivare kolla mina privata konton?

Hej,

Jag undrar om en arbetsgivare får kolla min privata epost (min hotmail) eller mina privata konton såsom facebook etc. som jag då och då loggar in på via min jobbdator på arbetsplatsen?

Jag har förstått att arbetsgivaren får kontrollera min jobbrelaterade epostadress, men hur är det egentligen med mitt privata epostkonto??

Tacksam för svar,


Lawline svarar

Hej kul att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Regler som skyddar din integritet från att arbetsgivaren insamlar information som är att hänföra till dig som person, finns i personuppgiftslagen (PuL).

Arbetsgivaren får, precis som du skriver, samla in en del uppgifter om de anställda. I PuL finns en uttömmande uppräkning över de fall övervakning genom insamling av uppgifter är tillåten. Tillåten insamling kan grunda sig på den anställdes samtycke, ett avtal mellan arbetsgivaren och den anställde eller om arbetsgivaren måste samla in uppgifter för att fullgöra en rättslig skyldighet.

Vidare kan en insamling vara tillåten efter en avvägning. Arbetsgivarens intresse av att samla in uppgifter vägs mot den anställdes intresse av att få sin integritet skyddad. Arbetsgivarens skäl att samla in uppgifter måste gå att hänföra till någon av de tillåtna grunderna. Annars är arbetsgivarens insamling otillåten.

Insamling av känsliga personuppgifter, t.ex. uppgifter om var du står politiskt eller vilka föreningar du är med i, går aldrig att rättfärdiga genom en intresseavvägning. En sådan otillåten insamling är straffbar, se 49 § PuL.

Övervakning av privat e-post och liknande kan sällan rättfärdigas genom en intresseavvägning. Den anställdes personliga integritet anses då ofta vara mer skyddsvärd än arbetsgivarens intresse. Det hela beror såklart på inom vilken verksamhet du arbetar, vilka skyldigheter din arbetsgivare har att samla in uppgifter, branschpraxis och vilken typ av uppgifter som samlas in.

Om arbetsgivaren ändå bereder sig tillgång till dina personliga användarkonton och du i förväg inte lämnat ditt samtycke kan din arbetsgivare göra sig skyldig till dataintrång, se 4 kap. 9 c § brottsbalken.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vega SchortzRådgivare