Får min arbetsgivare förlänga prövotiden på min provanställning?

Hej,

Jag var tidigare anställd av ett bemanningsföretag där jag fick anställning för att vara ute hos en kund. Tanken var att jag skulle bli rekryterad av företaget efter ett år. När ett år hade gått ingick jag en provanställning. Allt har gått bra tills jag fick ta över en del arbete som jag inte gjort tidigare utan vidare handledning. Det gick inte lika bra som allt innan har gått och därför vill nu företaget att jag är provanställd i ytterligare tre månader så de verkligen kan se att jag passar här. Jag har alltså varit här i 19 månader nu, allt har gått väldigt bra, bland annat fått ta över arbetsuppgifter ingen fått ta tag i så här tidigt eller innan de ens blivit överrekryterade. Sen blir det problem vid ett projekt, som för övrigt var dåligt styrt, vilket de medger, men de vill ändå "testa" mig lite till. Så fastän de klart medger att det gick lite fort med det senaste projektet vill de fortsätta pröva mig. Kan tilläggas det jag gjort sedan jag började är de väldigt nöjda med och det rullande projektet fortgår, och där vill de absolut att jag ska fortsätta då det förvaltats och vuxit så bra.

Får man verkligen förlänga en provanställning så här? På råga på allt har jag redan innan varit ett helt år hos dem, fast som konsult.

Har kollektivavtal.

Tack för all hjälp!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med kan vi klargöra följande vad gäller din anställningslängd: När du är anställd hos bemanningsföretag A, och är uthyrd till företag B, har du fortfarande anställningen hos företag A. Företag B bara hyr in arbetskraft från A. För din del innebär detta att när rekryteringen skedde och du sade upp dig från företag A, fick du en ny anställning även om dina arbetsuppgifter, tider och kollegor upplevdes som oförändrade.

För att svara på frågan om vad gäller förlängningen av provanställningen, måste vi gå till Lagen om anställningsskydd (LAS). LAS gäller när det rör arbete som är i allmän eller enskild tjänst, med få undantag (1 § LAS)

Vid ingående av en ny anställning har arbetsgivaren rätt att i vissa fall göra avvikelser från vad lagen säger, så länge det inte inskränker dina rättigheter på minimumnivå – dvs att så länge avvikelserna innebär en förbättring för dig, får de göras. (2 § LAS).

Huvudregeln vad gäller anställning är att anställningen ska gälla tillsvidare. Anställningen får dock begränsas genom exempelvis en provanställning (4 § LAS). För att en provanställning ska vara giltig får den enbart vara i högst 6 månader (6 § LAS). För din del räknas de 6 månaderna från att du började din anställning hos företag B, dvs när de rekryterade dig.

Prövotiden får bara vara max 6 månader och får inte förlängas, om det inte är så att du exempelvis varit sjuk i 3 månader och din arbetsgivare inte hunnit se om du passar för uppdraget. Om prövotiden ska förlängas, måste du, din chef och ditt fackförbund komma överens om att det ska gälla – alternativt (om du inte är fackansluten) du och din chef. Gör ni inte det, kommer din provanställning automatiskt gå vidare till en tillsvidareanställning, om inte din chef informerar dig om att anställningen inte ska fortsätta överhuvudtaget. (6 § LAS).

Att de vill testa dig lite till p.g.a. att deras upplärning varit bristfällig eller för att du fått nya arbetsuppgifter är alltså inte en saklig grund för att din provanställning ska bli förlängd. Om du varit provanställd i 6 månader och inte varit sjuk eller borta på andra grunder, ser jag ingen anledning i att din provanställning skulle bli förlängd. Alltså, om du har varit provanställd i 6 månader nu, anser jag att du har en tillsvidareanställning som inte är belagd med prövotid.

Hoppas att detta besvarade din fråga, och lycka till
Elina BergstedtRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo