Får min arbetsgivare förlänga min provanställning?

2019-06-30 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej, jag var provanställd på en restaurang i 6 månader (som vanligt) förra året mellan september och februari. Innan den löpte ut så fick vi mycket mindre att göra och min arbetsgivare skrev ett nytt kontrakt åt mig där den nya arbetsprocenten var angiven. Detta skrevs också som en provanställning men jag antog att eftersom jag skulle då ha jobbat mer än 6 månader i mars att den skulle automatiskt övergå i en tillsvidare. Nu säger min arbetsgivare att hon igen tänker förnya min provanställning. Detta kan väl omöjligen vara tillåtet? Vi har tyvärr inte kollektivavtal.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga handlar om anställningsskydd är det lagen om anställningsskydd (LAS, här) som är tillämplig. Provanställning är en s.k. visstidsanställning enligt 6 § LAS (här), och syftet med anställningen är att den ska övergå till en tillsvidareanställning efter prövotiden. Arbetsgivaren kan genom en provanställning prova arbetstagaren. Det är dock inte möjligt att förlänga prövotiden eller stapla provanställningar på varandra. Det är en osäker anställningsform för arbetstagaren eftersom den viktigaste skillnaden mellan en provanställning och andra visstidsanställningar eller tillsvidareanställningar är att provanställning kan avslutas i förtid utan att arbetsgivaren behöver ange några särskilda skäl till det.

Huvudregeln är att en provanställning inte får vara längre än sex månader, men den kan avtalas till att vara kortare enligt 6 § 1 st LAS (här). Som du skriver i din fråga så går provanställningen automatiskt över i en tillsvidareanställning efter prövotidens slut, förutsatt att den inte avbrutits eller sagts upp före prövotidens utgång, 6 § 2 st LAS (här).

LAS är dock semidispositiv vilket betyder att arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala om andra villkor än de som uppställs i lagen genom kollektivavtal, 2 § 3 st LAS (här). I kollektivavtal kan alltså avtalas om en kortare eller längre prövotid. Du skriver i din fråga att ni inte har kollektivavtal på din arbetsplats, vilket då betyder att din provanställning kan vara som längst sex månader. Din provanställning övergick alltså till en tillsvidareanställning efter sex månader och arbetsgivaren måste nu ha saklig grund för att säga upp dig, enligt 7 § LAS (här).

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (637)
2019-12-04 Vad gäller om behovsanställningen löpt ut?
2019-11-30 Att skriva anställningsavtal
2019-11-27 Provanställning i sex månader, är det verkligen lagligt?
2019-11-25 Vad finns det för olika anställningsformer?

Alla besvarade frågor (75302)