Får min arbetsgivare erbjuda min plats för betald utbildning till en annan arbetstagare?

2020-08-30 i Övrigt
FRÅGA
Hej.som sjuksköterska har Jag blivit antagen till en två-årig vidareutbildning. I samband med att jag ansökte utbildningen och efter en urvalsprocess bland sökande så erbjöd arbetsgivaren mig ett kontrakt där dom skulle ersätta mig med min nuvarande lön under hela utbildningen men under förutsättning att jag stannade kvar i min anställning på sjukhuset under de efterföljande två åren.Efter första och andra antagningsbeskedet så var jag på reservplats, men blev antagen i samband med uppropet i och med kursstart.Mycket glad lät jag meddela min avdelningsansvarig och kontaktade därefter utbildningsenheten på sjukhuset att jag nu hade för avsikt att skriva på kontraktet. Jag får då veta att dom erbjudit en annan student min löne ersatta utbildningsplats.Jag är så besviken då detta hade en enorm påverkan på mitt val att vidareutbilda mig i detta läge.Har arbetsgivaren rätt att utan att informera mig ge "min" plats till någon annan? Jag kunde ju inte skriva på kontraktet innan jag visste om jag blivit antagen eller ej.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

I ditt fall tolkar jag situationen som sådan att din arbetsgivare erbjudit dig ett kontrakt enligt vilket arbetsgivaren skulle ersätta dig med din nuvarande lön under hela den utbildning du sökt under förutsättning att du stannar kvar på arbetsplatsen de efterföljande två åren. Du kom varken in under första eller andra antagningen men fick en reservplats under uppropet. När du fått din utbildningsplats och meddelade arbetsgivaren därom hade en annan anställd/student fått din löneersatta utbildningsplats. Du undrar nu om arbetsgivaren har rätt att ge din plats till någon annan utan att informera därom.

Huruvida arbetsgivaren kan låta en annan anställd/student få den plats du erbjudits är beroende av vad som avtalats er emellan. Utgångspunkten är att avtal ska hållas. Ett avtal kan ske skriftligt men även muntligt. Nackdelen med muntliga avtal är att sådana är svårare att visa. Om arbetsgivaren erbjudit dig betald utbildning under förutsättning att du kommer in på den sökta utbildningen, har du rätt till den ersättning ni kommit överens om då du faktiskt kommit in. I ditt fall vet jag dessvärre inte hur erbjudandet lagts fram och vad ni kommit överens om. Det kan tänkas att erbjudandet varit muntligt vilket gör det svårare att bevisa från din sida.

Min rekommendation är att du i första hand, om du är fackligt ansluten, kontaktar ditt fackförbund för vidare hjälp. Facket kan vara behjälpligt med att förhandla med arbetsgivaren men även med att företräda dig för det fall att det blir aktuellt att gå till domstol. Om du inte är med i facket bör du kontakta en jurist som kan hjälpa dig vidare. Juristen kan dels gå igenom det kontrakt du ännu ej skrivit under, dels gå igenom vad som sagts, eventuellt skrivits i e-post etc. för att avgöra om det finns möjlighet för dig att nå framgång. Givetvis kan en av våra jurister på Lawline juristbyrå vara behjälpliga; om det är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?