FrågaARBETSRÄTTSjuk 27/07/2019

Får min arbetsgivare avsluta min anställning på grund av sjukfrånvaro?

Hej! Jag har av olika skäl varit sjukskriven ca

2-4 dagar/månad de senaste månaderna och undrar om jag kan bli avskedad för detta?

(Jag jobbar inom vården och är timanställd)

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Begreppet "avskedad"

Begreppet avskedande innebär inom arbetsrätt att arbetstagare omedelbart skiljs från sin anställning, utan uppsägningstid. Detta får endast ske om arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren. Det förekommer i enstaka fall, misshandel på arbetsplatsen, stöld eller förskingring hos arbetsgivaren är exempel på grunder för avskedande. Det begreppet som oftare används när en arbetstagare slutar på arbetsgivarens begäran är "uppsägning". Detta innebär att din sjukskrivning inte skulle utgöra grund för avsked.

Grund för uppsägning, personliga skäl

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) måste en uppsägning från arbetsgivare alltid ske på saklig grund. I ditt fall aktualiseras typen "personliga skäl". Personliga skäl innebär att arbetstagaren inte har fullgjort sitt arbete enligt avtal, eller på något sätt misskött sina åtaganden. Arbetstagaren måste ha haft en rimlig möjlighet att veta vad som krävs innan man som arbetsgivare kan säga upp någon av personliga skäl. Arbetstagaren kan, trots försök till att uppfylla sin del av avtalet, misslyckas med att leverera en god insats. Exempel på situationer i denna kategori är långvarig sjukdom. Det är dock viktigt att komma ihåg två månaders-regeln i 7 § 4 st. LAS, vilken stadgar att arbetsgivaren får grunda uppsägning endast på omständigheter som denne känt till i mer än två månader. Det är dock inte troligt att det skulle anses korrekt att din arbetsgivare säger upp dig på grund av din sjukfrånvaro utan att ha en dialog med dig kring åtgärder och eventuell rehabilitering.

Eftersom timanställning inte är en lagstadgad anställningsform är det extra viktigt vad som står i ditt anställningsavtal. Kolla därför upp om det finns några speciella villkor inskrivna i avtalet rörande uppsägning och uppsägningstid.

Mitt svar är förutsatt att din anställning inte är en provanställning, då arbetsgivaren har möjlighet att avsluta provanställningen oavsett orsak för detta.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Jennifer EmbretsenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Sjuk ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000