Får min arbetsgivare ändra på min tjänstgöringsgrad vid omplacering?

FRÅGA
Hej jag har blivit omplacerad och fått en ny tjänst men dom har sänkt min tjänstgöringsgrad från 100 procent till 75 procent.. har dom rätt att göra så. Det handlar om många tusenlappar och drabbar mitt privata liv
SVAR

Hej!

Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga.

Din fråga handlar om arbetsrätt och anställningar och regler om detta hittar du i lagen om anställningsskydd (LAS). Jag uppfattar din fråga som om din arbetsgivare omplacerat dig till en ny tjänst men med en sänkt tjänstgöringsgrad. Du skriver däremot inte varför en sådan omplacering skett, därför ska jag göra mitt bästa i att förklara när en sådan omplacering får ske. Därefter ska jag svara på om din arbetsgivare får sänka din tjänstgöringsgrad.

När får en omplacering ske?

Har man inte avtalat om annat gäller att anställningen är en tillsvidaretjänst (4 § LAS), det är också det jag kommer att utgå från i mitt svar. För att en arbetsgivare ska få säga upp en tillsvidareanställd ska denne ha saklig grund. Arbetsbrist är en sådan anledning som alltid är en saklig grund (7 § LAS). Det är arbetsgivaren som känner sin egna verksamhet och påstår hen arbetsbrist kommer en domstol att inte ifrågasätta det. Arbetsbrist kan exempelvis vara ekonomiska svårigheter, vilket inte är ovanligt idag med hänsyn till covid-19. Innan en uppsägning får ske är arbetsgivaren skyldig att erbjuda den anställde omplacering (7 § 2 st. LAS).

Får min arbetsgivare ändra på min tjänstgöringsgrad vid en omplacering?

Omplaceringen ska vara en ledig tjänst som behöver tillsättas inom företaget. Som regel ska omplaceringen vara skälig. I ditt fall har du blivit omplacerad med en sänkt tjänstgöringsgrad från 100 till 75 procent. Frågan är då om detta kan anses vara en skälig omplacering. I fallet AD 2016 nr. 69 prövade Arbetsdomstolen just detta. I fallet kom Arbetsdomstolen fram till att en sådan sänkning är tillåten för att undvika uppsägning. Tanken är att uppsägning ska vara det sista alternativet och det brukar tyvärr oftast innebära en del ändringar.

Vad gäller i mitt fall?

Jag vet alltså inte skälen till att du blivit omplacerad, men en rimlig anledning kan vara att det råder arbetsbrist på din arbetsplats. Din arbetsgivare är skyldig att omplacera dig innan denne säger upp dig. Din omplacering har inneburit en sänkning i din tjänstgöringsgrad och det har accepterats av Arbetsdomstolen.

Har du fler frågor är du välkommen att boka tid med våra jurister här eller ringa oss på 08-533 300 04.

Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Sanaria Saad
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (728)
2021-02-15 Omfattas personal som har lönebidrag av LAS?
2021-02-13 Rätt till rehabilitering på arbetstid
2021-02-11 Hur många arbetstimmar ska en anställd arbeta om inget stadgas i avtalet?
2021-02-05 Vad kan jag göra om min arbetsgivare vägrar betala ut min lön?

Alla besvarade frågor (89488)