Får man välja sin försvarare?

FRÅGA
Är det i ett brottmål tillåtet att kunna välja bort en försvarare pga. kön, etnicitet, läggning, funktionshinder, trosuppfattning, könsidentitet eller ålder?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den misstänktes rätt till försvar
Den misstänkte i ett brottmål ska själv få föra sin talan (21 kap. 1 § Rättegångsbalken [1942:740] [RB]). Vid talans förberedelse och utförande får emellertid den misstänkte biträdas av en försvarare (21 kap. 3 § RB). Huvudregeln är att försvararen utses av den misstänkte själv (21 kap. 3 § 2 st. RB).

Offentliga försvarare
I vissa fall ska offentlig försvarare förordnas den tilltalade. Det gäller om den misstänkte blir anhållen, häktad, om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som kan bli gällande (21 kap. 3a § RB). Vid mer ringa brott tillförordnas ingen offentlig försvarare, utan då får den misstänkte själv stå för en privat försvarare.

Valbarhet
Till offentlig försvarare förordnas en advokat som är lämplig för uppdraget (21 kap. 5 § RB). Den misstänkte kan dock själv föreslå en offentlig försvarare. Förutsatt att den föreslagna försvararen är behörig så ska denne förordnas förutsatt att det inte finns särskilda skäl emot det (21 kap. 5 § 2 st. RB). Att personen är behörig är att denne är medlem i advokatsamfundet och därmed innehar titeln "advokat" (8 kap. 1 § 2 st. RB).

Som svar på din fråga
Innebörden av valbarheten är således att den misstänkte kan "välja bort" en försvarare oavsett anledning. Tillvägagångssättet är emellertid inte ett direkt bortval av försvarare, utan istället att föreslå någon annan. Den misstänktes önskan ska då enligt huvudregeln beaktas. Det är dock viktigt att ha i åtanke att även om den misstänkte får önska vem som helst, så får advokaten i fråga själv välja att acceptera eller neka uppdraget.

Med vänliga hälsningar

Amanda Laulumaa
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Parter i rättegången (127)
2021-10-03 Är målsägande skyldig att inställa sig vid huvudförhandling?
2021-09-29 Får man välja sin försvarare?
2021-09-14 Får jag välja offentlig försvarare?
2021-09-13 Väcka en talan i tingsrätt

Alla besvarade frågor (96471)