Får man tala med sin dotter om man är häktad med restriktioner?

HEJ

min pojkvän sitter häktad med restrektioner? har han rätt att kontakta myndigheter ang hans barn, socialen tex, har han rätt att få tala med sin dotter på 5.5 år som för tillfället är hos sin stödfamilj. hon är inte placerad med lvm utan med överenskommelser mellan pappa och socialkontor. vad gäller? tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga besvaras med hjälp av rättegångsbalken (RB) och häkteslagen.

Vid åklagarens yrkande om att en person ska häktas kan åklagaren även begära att domstolen ska pröva åklagarens rätt att meddela restriktioner. Tillstånd om restriktioner får meddelas endast om det finns risk för att den misstänkte undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar sakens utredning (24 kap. 5 a § RB och 6 kap. 1 § häkteslagen).

Ett beslut om restriktioner får avse inskränkningar i rätten att

- placeras tillsammans med andra intagna,
- vistas i gemensamhet,
- följa vad som händer i omvärlden,
- inneha tidskrifter och tidningar,
- ta emot besök,
- stå i förbindelse med annan genom elektronisk kommunikation, eller
- sända och ta emot försändelser (6 kap. 2 § häkteslagen).

Elektronisk kommunikation
En intagen får stå i förbindelse med en annan person genom elektronisk kommunikation (exempelvis telefonsamtal) i den utsträckning det lämpligen kan ske. Sådan kommunikation får vägras om den kan äventyra säkerheten på ett sätt som inte kan avhjälpas genom avlyssning (3 kap. 4 § häkteslagen). De som ska kommunicera med varandra ska i förväg informeras om kontrollen (3 kap. 5 § häkteslagen). Det görs alltså en lämplighetsbedömning avseende den elektroniska kommunikationen och i förhållande till kommunikation med barn innefattas i bedömningen huruvida det är förenligt med barnets bästa att kommunikationen sker.

Inom ramen för rättens beslut om restriktioner får åklagaren avgöra vilka närmare restriktioner som ska gälla. Det kan exempelvis innebära att man inte får ringa till någon annan än sin försvarare. Restriktionerna får dock inte göras mer ingripande än vad som är nödvändigt.

Svar på din fråga
Restriktionerna varierar beroende på vilket brott den misstänkte misstänkts för och vilka restriktioner som närmare ska gälla avgörs av åklagaren i det enskilda fallet. Restriktionerna får inte göras mer ingripande än vad som är nödvändigt. Det är svårt att svara på om din pojkvän har rätt att kontakta myndigheter angående sin dotter eller tala med dottern, eftersom svaret på frågan beror på din pojkväns situation, om restriktionerna tillåter det och om det anses vara lämpligt. Att kommunikationen som förfrågas handlar om kommunikation med sitt barn kan ha betydelse för lämplighetsbedömningen. Vid prövningen bör beaktas att det är angeläget att barn ges möjlighet att upprätthålla kontakt med en förälder som är intagen, om det är förenligt med barnets bästa.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon KalludraRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Gripande, häktning, anhållande? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo