Får man ta till nödvärn innan man blivit fysiskt attackerad?

Hej Lawline! Jag har en fråga angående nödvärn och hur man får applicera detta lite beroende på situation. Om man t.ex. är påväg att bli attackerad, alltså man inte har blivit attackerad än men kanske en människa eller flera skriker på en och hotar en. Är det då lagligt att slå första slaget på grund av att man känner att man är i fara? Hur fungerar nödvärn då i det fallet här i Sverige? Mvh Tomas

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Man får ta till nödvärn när ett fysiskt angrepp är överhängande

Jag tolkar det som att du är intresserad av situationer där stämningen är hotfull och en person till exempel hotar med att slå dig trots att denne ännu inte gjort det. I sådant fall blir första punkten i bestämmelsen om rätt till nödvärn relevant att titta närmare på (Brottsbalken 24 kap. 1 § 2 st. 1 p.). Enligt denna föreligger rätt till nödvärn mot "...ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom". Den typ av situation som du skriver om skulle därför kunna falla inom ett överhängande brottsligt angrepp på person, i form av en överhängande misshandel.

Man måste dock komma ihåg att det aldrig föreligger rätt till nödvärn för att någon angriper dig psykiskt genom att retas, skrika glåpord etcetera. Utan det måste stå klart för dig att ett fysiskt angrepp bara är en tidsfråga. Som exempel på en sådan situation där ett brottsligt angrepp är överhängande skriver lagstiftaren: 

"... om en fartygsbefälhavare fått kännedom om att besättningen tänker döda honom när fartyget kommer till viss plats, han ej bör vara nödsakad att under alla förhållanden vänta med nödvärns åtgärder till dess fartyget kommit till platsen. Det synes motiverat att ingripande med nödvärnshandling får företagas så snart faran kan sägas vara överhängande" (SOU 1953:14, s. 397).

Nödvärn får inte vara uppenbart oförsvarligt

Slutligen får nödvärn aldrig vara "uppenbart oförsvarligt" (Brottsbalken 24 kap. 1 § 1 st.). Med detta menas att våld, som huvudregel, endast får mötas med lika våld. Om en person till exempel är på väg att knuffa dig så är det troligtvis uppenbart oförsvarligt om du möter denna knuff med att tilldela personen ett knivhugg. "Uppenbart oförsvarligt" kan dock sägas ge ett generöst utrymme för vad som är tillåtet i en nödvärnssituation. 

Hoppas att detta hjälpte dig!

Vänligen,      

Isaac JurisRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”