Får man ta foto och filma lärare på en digital lektion?

FRÅGA
Får elever som sitter på meetlänk under distansundervisning spela in, ta foto på läraren och lägga ut på media ex på snapchat?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En utgångspunkt är att det är allas frihet att fotografera vad och vem de vill för att sedan utnyttja bilden som de vill. Men denna frihet kan begränsas i vissa fall enligt Brottsbalken, BrB. Nedan kommer jag redogöra för några fall där fotografering och inspelning kan vara olagligt.

Är det kränkande fotografering?

Kränkande fotografering är ett brott enligt 4 kap 6 a § BrB. Kränkande fotografering innebär att det är olagligt att fotografera eller filma någon utan dennes tillstånd. Ett krav för att det ska vara fråga om kränkande fotografering är att detta inte sker på en allmän plats. För att det ska vara kränkande fotografering krävs att personen ska bli fotad inomhus, tex. omklädningsrum, toalett eller privatbostad. I ert fall kanske läraren sitter hemma i sin privatbostad och har lektionen. Är så fallet, blir fotograferingen kränkande.

Är undervisningen skyddad av upphovsrätt?

Vanligtvis är föreläsningar, lektionsmaterialet (t.ex. en powerpoint), skyddade av upphovsrätt. Detta innebär att läraren ensam har rätt till sitt material.(1 kap 1 och 2 § upphovsrättslag, URL). I vissa fall kan man få ta bilder på eller spela in upphovsrättsskyddat material om man endast har för avsikt att använda det själv. Men för detta krävs att materialet är spritt till allmänheten, vilket förmodligen inte är fallet eftersom det endast är ni i klassen som får ta del av det. (2 kap 12 § URL). Så bilder och inspelningar på lektionsmaterialet bryter mot upphovsrätten, om ni inte får lärarens samtycke till detta.

Sammanfattning

Beroende på hur bilderna tas eller hur inspelningar görs på läraren och vad som syns på bilderna, så kan det vara otillåtet att fota denne. Antingen på grund av att det är kränkande fotografering av läraren i dennes hem eller om lektionsmaterialet fotas eller spelas in.

Hoppas jag har besvarat din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Felicia Ek
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1230)
2021-10-23 Jaktsabotage ofredande och egenmäktigt förfarande
2021-10-19 Är det olagligt för butikspersonal att gå igenom min väska?
2021-10-07 Hot om polisanmälan - Olaga hot?
2021-09-30 Olagligt att klättra på skoltak?

Alla besvarade frågor (96531)