Får man ta foto och filma lärare på en digital lektion?

Får elever som sitter på meetlänk under distansundervisning spela in, ta foto på läraren och lägga ut på media ex på snapchat?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En utgångspunkt är att det är allas frihet att fotografera vad och vem de vill för att sedan utnyttja bilden som de vill. Men denna frihet kan begränsas i vissa fall enligt Brottsbalken, BrB. Nedan kommer jag redogöra för några fall där fotografering och inspelning kan vara olagligt.

Är det kränkande fotografering?

Kränkande fotografering är ett brott enligt 4 kap 6 a § BrB. Kränkande fotografering innebär att det är olagligt att fotografera eller filma någon utan dennes tillstånd. Ett krav för att det ska vara fråga om kränkande fotografering är att detta inte sker på en allmän plats. För att det ska vara kränkande fotografering krävs att personen ska bli fotad inomhus, tex. omklädningsrum, toalett eller privatbostad. I ert fall kanske läraren sitter hemma i sin privatbostad och har lektionen. Är så fallet, blir fotograferingen kränkande.

Är undervisningen skyddad av upphovsrätt?

Vanligtvis är föreläsningar, lektionsmaterialet (t.ex. en powerpoint), skyddade av upphovsrätt. Detta innebär att läraren ensam har rätt till sitt material.(1 kap 1 och 2 § upphovsrättslag, URL). I vissa fall kan man få ta bilder på eller spela in upphovsrättsskyddat material om man endast har för avsikt att använda det själv. Men för detta krävs att materialet är spritt till allmänheten, vilket förmodligen inte är fallet eftersom det endast är ni i klassen som får ta del av det. (2 kap 12 § URL). Så bilder och inspelningar på lektionsmaterialet bryter mot upphovsrätten, om ni inte får lärarens samtycke till detta.

Sammanfattning

Beroende på hur bilderna tas eller hur inspelningar görs på läraren och vad som syns på bilderna, så kan det vara otillåtet att fota denne. Antingen på grund av att det är kränkande fotografering av läraren i dennes hem eller om lektionsmaterialet fotas eller spelas in.

Hoppas jag har besvarat din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Felicia EkRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo