Får man ta del av förundersökningsprotokoll under pågående utredning?

2020-02-08 i Förundersökning
FRÅGA
Kan man begära ut en förundersökningsprotokoll ur en pågående utredning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelserna om rätten av att få ta del av allmänna offentliga handlingar regleras främst i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) samt tryckfrihetsförordningen (TF) som i övrigt är en grundlag. Rätten av att få ta del av förundersökningsprotokoll regleras även i rättegångsbalken (RB).

Rätten att ta del av allmänna handlingar

Huvudregeln är att man har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar, men undantag finns. Det gäller bland annat om handlingen, helt eller delvis, är sekretessbelagd enligt bestämmelserna i OSL. Rätten att begära allmänna offentliga handlingar är en grundlagsskyddad rättighet som återfinns i TF.

Bestämmelserna om förundersökningsprotokoll och dess upprättande regleras mer ingående i RB. Man har alltså rätt att få ta del av allmänna offentliga handlingar; men det gäller inte om handlingen är sekretessbelagd och enligt lag inte får lämnas ut.

För att en handling över huvud taget ska klassas som en allmän handling krävs dels att handlingen omfattas av bestämmelserna i 2 kap. TF. Vidare krävs att handlingen är förvarad hos en myndighet (2 kap 4 § TF). Handlingen ska också vara inkommen eller upprättad hos myndigheten i fråga för att kunna anses som en allmän handling (2 kap 9-10 §§ TF).

Värt att tilläggas är att man gör skillnad på allmänna offentliga handlingar, respektive allmänna handlingar. Där den förra typen innebär handlingar som är allmänna offentliga handlingar och som även kan lämnas ut (förutsätter dock att ingen sekretess finns).

En allmän handling innebär däremot att handlingen i fråga kan vara omfattad av sekretessbestämmelser.

Rätten av att ta del av förundersökningsprotokoll - pågående förundersökning

Ett förundersökningsprotokoll är en offentlig handling om den förvaras och har upprättats eller förvarats hos en myndighet (2 kap. 4 § TF).

Däremot kan man inte begära om att få ta del av förundersökningsprotokollet under pågående förundersökning eftersom den omfattas av sekretess (18 kap. 1 § OSL). Eftersom det i protokollet under utredningen, förs ner innehåll som är av betydelse för utredningen och det som i övrigt har framkommit under tiden för utredningen (23 kap 1 § RB).

Beroende på om det är polisen som har upprättat protokollet kan du vända dig till polisen. Dock tidigast när förundersökningen har avslutats och handlingen då även blivit slutexpedierat, dvs. färdigställd.

Du kan också vända dig till domstolen i fråga, dock krävs det att handlingen av en åklagare har lämnat in förundersökningsprotokollet till domstolen - och även då anses som inkommen och då kan med andra ord begära om att få ta del av den (45 kap. 7 § RB).

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (464)
2020-09-29 Hur vet man att man är skäligen misstänkt för brott?
2020-09-29 Vad kan man göra om en förundersökning läggs ner?
2020-09-27 Jag har begått ringa stöld - vad kan åklagaren göra nu?
2020-09-20 misstänkt för narkotikabrott, vad får polisen göra?

Alla besvarade frågor (84633)