Får man ta bort grannens växter som sprider sig på kommunens gata?

2021-09-07 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
En granne har en stenmur som är mot kommunens asfalterande gata. Det växer högt och utanför stenmuren, nu växer det även runt lyktstolpen. Jag ser tyvärr inte ut längre pga dom höga nyponbuskarna som växer runt lyktstolpen och även andra växter. Min fråga är, kan jag ta bort växter o ogräs som växer utanför deras stenmur nere vid asfalten o runt lyktstolpen?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Detta handlar om rättsförhållande mellan grannar som regleras i 3 kap Jordabalken (JB).

Som huvudregel ska man vid nyttjande av sin egendom ta skälig hänsyn till sin omgivning och där inkluderas grannar (JB 3 kap. 1 §). Därmed finns det ett allmänt krav på att ta hänsyn och detta får vägas mot intresset att få nyttja sin fastighet fritt. Hur du i detta fall kan gå tillväga beror på om växterna befinner sig inom din fastighet eller ej.

Alternativ 1: Grannens växter är inne på din fastighet

Om din grannes växter tränger sig in på din fastighet får du ta bort växterna om det medför dig en olägenhet som jag i detta fall tolkar att det gör (JB 3 kap. 2 § 1 stycket). Dock måste du ge din granne möjlighet att först ta bort växterna själv om hen påverkas av de tas bort. Detta kan man tolka på sådant sett att om växterna är helt obetydliga för din granne så får du själv ta bort de utan förvarning. Att de skulle vara helt obetydliga är ovanligt, så länge det inte kommer till exempelvis ogräs. I detta baserat på växternas storlek samt att de låter som att de från början är planterade har jag svårt att tro att de är helt obetydliga för din granne. Efter att du talat med din granne och bett hen ta bort växterna på din fastighet bör du enligt praxis vänta ungefär 6 månader innan du själv åtgärdar det. Om du sedan tänker ta bort växterna själv, är det viktigt att du enbart tar bort det som kommit över tomtgränsen och in på din fastighet (JB 3 kap. 2 §)

Alternativ 2: Grannes växter är ute på kommunal eller allmän väg:
Även om din grannes växter befinner sig utanför hens tomtgräns så är det inte säkert att det är inne på din fastighet. Du skriver i din fråga att det är vid asfalten och runt en lyckstolpe mot kommunens asfalterade gata och därmed troligtvis utanför bådas fastigheter.

Som huvudregel får man ta bort ogräs vid exempelvis trottoarer och det ska inte spridas växter från en persons fastighet ut på vägen, då detta kan hindra trafik och gående. I vissa kommuner har man till och med en skyldighet att rensa exempelvis trottoarer precis utanför sin fastighet även om det är utanför. Då jag inte vet vilken kommun du tillhör, kan jag inte säga exakt hur det är i ditt fall, men mer information hittar du i Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. I denna lag står det bland annat att en fastighetsägare är att skyldig att ta hand om gaturenhållning som egentligen är kommunen primära ansvar om det exmpelvis har tagits upp i detaljplanen (Lag 1998:814, 3 §) . Dock har jag svårt att tänka mig att det är aktuellt i ditt fall.

Jag skulle dock i ditt fall, om du redan har pratat med din granne, i första hand kontakta kommunen och förklara problemet för att inte skapa dig någon osämja med din granne. I sådant fall kan kommunen istället meddela ett föreläggande till din granne som kan bli tvungen att ta bort de växter som sprider sig utanför hens fastighet.

Om du däremot inte redan har pratat med din granne skulle jag istället råda dig till att göra det, för att först försöka komma överens och berätta om din situation.

Med Vänliga hälsningar
Beatrice Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2099)
2021-10-11 Bostadsarrende och hus på gemensamt ägd mark
2021-10-05 Måste man fråga grannar innan poolbygge?
2021-10-04 Krav på säkerhetsbeslag eller andra skydd på öppningsbara fönster
2021-09-30 Överlåta sin andel av en fastighet till någon annan

Alla besvarade frågor (96369)