Får man ställa en kompost nära tomtgränsen?

2021-09-23 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Får man ställa en trädgårdskompost intill grannens gräns och ca 2m från grannens matbord?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 3 kap. jordabalken (JB) finns bestämmelser om rättsförhållanden mellan grannar, och i 1 § framgår det att en den som nyttjar en fast egendom ska ta skälig hänsyn till sin omgivning. Det betyder alltså att man som husägare är skyldig att visa hänsyn mot sin grannar. Exakt hur denna hänsyn ska ta sig uttryck finns det ingen vidare bestämmelse om, men det handlar helt enkelt om att när man vidtar åtgärder på sin fasta egendom så måste man se till att åtgärden inte orsakar besvär för andra. I rättspraxis har det slagits fast att störningar från en kompost, som t ex lukt, inte är att betrakta som en olägenhet så länge komposten är rätt hanterad och välskött och bör därmed även kunna placeras intill en tomtgräns. Men frågan måste alltid avgöras i det enskilda fallet. Mitt råd, om du upplever ett problem med din grannes kompost, är att prata med grannen och förklara hur du upplever situationen, för att försöka kunna hitta en lösning ni båda är nöjda med. Lycka till och hoppas att du fick svar på din fråga!

Julia Hellquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2099)
2021-10-11 Bostadsarrende och hus på gemensamt ägd mark
2021-10-05 Måste man fråga grannar innan poolbygge?
2021-10-04 Krav på säkerhetsbeslag eller andra skydd på öppningsbara fönster
2021-09-30 Överlåta sin andel av en fastighet till någon annan

Alla besvarade frågor (96515)