Får man spela upp ett inspelat samtal för tredje part i bevissyfte?

2020-12-22 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej , Jag förstår att man får spela in samtal utan att vederbörande är informerad. När vederbörande talat osanning i samtalet får man spela upp detta till en 3:e part för att bevisa vad som sagts?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta ifall det är okej att spela upp ett inspelat samtal för någon annan, i syfte att bevisa att en person i samtalet talat osanning. Jag kommer dela upp frågan genom att först redogöra för när det är okej och spela in ett samtal och sedan om det är okej att spela upp samtal för någon annan. En sammanfattning av mitt svar finns längst ner på sidan.

Får man spela in samtal?

Huvudregeln är att man inte får spela in samtal för då kan man göra sig skyldig till olovlig avlyssning (4 kap. 9 a § brottsbalken)

Dock säger lagen att det endast är brottsligt att spela in samtal om man själv inte deltar i samtalet. Detta tolkas motsatsvis som, att om man själv deltar i samtalet är det okej att man spelar in det utan att vederbörande är informerad.

Får man spela upp samtal för någon annan i bevissyfte?

Detta beror lite på vilket sammanhang det handlar om. Exempelvis om det ska användas i en rättegång, har vi i Sveriges något som kallas "Fri bevisföring" vilket innebär att det i princip inte finns någon begränsning för vad som kan åberopas som bevis i domstol. (35 kap. 1 § rättegångsbalken).

Medan när det gäller användning av samtalen som bevis i privata syften, t.ex för en vän eller liknande så är det i sig inget brott men det skulle kunna leda till aktualisering av andra brott. Exempelvis förtal, om syftet med spridningen av samtalet är att utsätta personen för andras missaktning (5 kap. 1 § brottsbalken). Även brott mot Dataskyddsförordningen (GDPR) kan förekomma, beroende på vilka uppgifter som framkommer i samtalet och som då sprids genom uppspelningen.

Sammanfattning

Som svar på din fråga om man kan spela upp ett inspelat samtal som bevis för en tredje part, beror det på situationen. Om du med tredje part menar i en rättegång så har vi i Sverige "Fri bevisföring" som innebär att i princip allt kan framföras som bevis framför en domstol. Medan om du syftar på att spela upp samtalet för en kompis eller liknande i en privat situation, kan du göra dig skyldig till diverse brott som exempelvis förtal eller brott mot GDPR beroende på vad samtalet innehåller för information och vad syftet är.

Hoppas detta besvarar din fråga! Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig igen till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Cornelia Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (369)
2021-04-18 Avlyssning av advokatsamtal
2021-03-31 Bortom rimligt tvivel?
2021-03-27 Fri bevisföring och olagligt införskaffat bevis
2021-03-11 Vart tar bevismaterial (videoförhör) vägen efter färdig rättegång?

Alla besvarade frågor (91389)