Får man spela in samtal för att använda som bevis vid en rättstvist?

2019-04-24 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Jag har laddat ner en app som spelar in alla samtal mellan mig och den jag pratar med. Är det lagligt att använda det inspelade samtalet som bevis i till exempel en rättvist?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är straffbart att spela in samtal om det är ett samtal mellan personer som inte vet om att de blir inspelade. Däremot är det tillåtet att spela in ett samtal om man själv är en del av samtalet. Som du beskriver i din fråga så avser du att spela in samtal som du har med andra personer, dvs. där du är en av samtalsparterna. Det är därför helt tillåtet och omfattas inte av olovlig avlyssning i 4:9a brottsbalken (här).

När det gäller frågan om du får använda det inspelade samtalet som bevis vid en rättstvist, gäller i Sverige principerna om fri bevisföring samt fri bevisvärdering. Enligt principen om fri bevisföring gäller som huvudregel att all bevisning får framföras i domstol. Principen om fri bevisvärdering betyder att domstolen ska göra en samvetsgrann prövning av allt som framkommit i målet och sedan avgöra vad som är bevisat och inte, se 35:1 rättegångsbalken (här). Domstolen kan avvisa bevisning om det är uppenbart att beviset skulle blir utan verkan, vilket betyder att beviset inte har någon betydelse, inte behövs m.m., se 35:7 rättegångsbalken (här). Du kommer alltså med största sannolikhet att få använda dina inspelningar som bevis vid en rättstvist.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (303)
2020-01-31 Kan en inspelning användas som bevis i en rättegång?
2020-01-28 Kan man bli polisanmäld för att man har anskaffat ett bevis olagligen?
2020-01-10 Kan jag överklaga en bot som jag skrivit under?
2019-12-30 Fråga om fri bevisprövning

Alla besvarade frågor (77159)