Får man som tilltalad vittna under ed i brottmål?

FRÅGA
Om jag ej misstar mig. Kan advokat kräva eller föreslå att man avger vittnesed i brottsmål. Då borde oxå det kunna bli dömd för mened i sådan mål där vittnesed avgetts?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om man som tilltalad, dvs. misstänkt, får vittna under ed under sin egen huvudförhandling och då också skulle kunna dömas för mened. Detta är en fråga som handlar om processen under en rättegång, varför det är rättegångsbalken (RB) som är tillämplig (här).

När det gäller brottmål är det endast de personer som kallats som vittnen som avlägger vittnesed och därmed talar under straffansvar, se 36 kap 11 § RB (här). Att ljuga under ed inför domstol är allvarligt i Sverige då brottet mened införts för att kunna strafflägga gärningen, se 15 kap. 1 § brottsbalken (här). Varken målsäganden eller den tilltalade får tala under ed, dvs. med straffansvar. Den som är tilltalad ska inte behöva föra bevisning mot sig själv i målet. Man kan som tilltalad alltså inte dömas för brottet mened eftersom denne inte får avlägga vittnesed.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parter i rättegången (101)
2020-05-16 Kan den tilltalade dömas trots att den tilltalade inte är närvarande?
2020-04-29 Blir det ett eller två vårdnadsmål?
2020-03-30 Vem får vara ombud i ett tvistemål?
2020-03-08 Rätt att byta advokat?

Alla besvarade frågor (80492)