Får man skriva ”vid behov” för en tidsbegränsad anställning?

2020-02-26 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej. Jag har fått en vikarieanställning utan slutdatum. Det står "vid behov" på fältet till och med istället för en datum. Jag vill också säga att min anställning är inte en timanställning som kallas på jobbet vid behovet utan att jag har fast månadslön. Det som förvirrar mig är att en vikarieanställning är en tidsbegränsad anställning men i mitt fall saknar slutdatum. Jag vet också att när min anställning kommer fyllas med mer än två år inom femårsperiod hos samma arbetsgivare då får man per automatik en tillsvidareanställning.Jag har två frågor. 1. Får man skriva "vid behov" på en tidsbegränsad anställning i stället för en viss datum?2. Att man får per automatik tillsvidareanställning efter mer än tvår inom femårsperiod hos samma arbetsgivare innebär det också att en ny anställningsavtal skrivs eller inte nödvändigtvis?Tack på förhand
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Fråga 1 - Vikarieanställning som tidsbegränsad anställning

En tidsbegränsad anställning får ingås enligt lagen om anställningsskydd (LAS) och upphör vid anställningstidens utgång, någon uppsägningstid föreligger inte i huvudsak. Om du anställs som vikarie kan längden på ditt vikariat variera, eftersom det är arbetsgivarens behov som styr. I ditt anställningsavtal ska det tydligt framgå hur långt vikariatet ska vara, alltså ska slutdatum finnas med, eller de förutsättningar som gäller för att anställningen ska upphöra. Om det inte framgår i ditt anställningsavtal när anställningen upphör är det en tillsvidareanställning. Det medför en del andra rättigheter och skyldigheter jämfört med tidsbegränsade anställningar. Exempelvis föreligger uppsägningstid och arbetsgivare får säga upp dig som arbetstagare, dock endast om saklig grund för uppsägning föreligger, (7 § LAS).

Mycket av arbetsrätten i Sverige är kopplat till kollektivavtal. Det kan därför vara en god idé att läsa igenom eventuellt kollektivavtal om sådant finns på din arbetsplats, för att se om detta reglerar din situation, (2 § 3 st. LAS).

Om din arbetsgivare bryter mot reglerna i LAS kan denne behöva betala skadestånd för den skada som uppkommer, (38 § LAS)

Fråga 2 - Om nytt anställningsavtal

Om information angående vilka villkor som gäller efter en övergång till tillsvidareanställning framgår i ditt anställningsbevis eller skriftliga anställningsavtal finns det inget behov av att skriva ett nytt anställningsavtal. I annat fall ska ett nytt anställningsavtal skrivas eftersom anställningsavtalet är en överenskommelse om vilka villkor som gäller för anställningen.

Oavsett om ett nytt anställningsavtal krävs eller inte finns det inget hinder mot att utfärda ett nytt sådant om den anställde efterfrågar det. Du förlorar alltså inget på att begära ett nytt anställningsavtal som reglerar de nya villkoren. Tvärtom är det alltid ur bevissynpunkt bra att ha ett uppdaterat anställningsavtal.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll