Får man skriva under styrelseprotokoll och årsmötesprotokoll i en samfällighetsförening med kvalificerade elektroniska signaturer?

2021-01-28 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej,Får man skriva under styrelseprotokoll och årsmötesprotokoll i en samfällighetsförening med kvalificerade elektroniska signaturer?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan du ställt behandlar just elektroniska signaturer och behandlas bland annat i EU:a eIDAS-förordning.

I Svensk avtalslag föreligger få formkrav beträffande avtal, man kan därför nästan alltid använda elektroniska signaturer för att ingå bindande avtal. EU:s eIDAS-förordning gör att elektroniska signaturer är juridiskt giltiga inom hela EU.

Enligt europeisk samt svensk lag är definitionen av en elektronisk signatur "uppgifter i elektronisk form som är fogade till eller logiskt knutna till andra uppgifter i elektroniskform och som används av undertecknaren för att skriva under (eIDAS-förordningen artikel 3).

Sammanfattningsvis, är det möjligt för dig att skriva under dessa protokoll med förutsättningen att det är kvalificerade elektroniska signaturer.

Vänligen,

Natalin Kabro
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1377)
2021-02-24 Kan fullmaktshavare agera mot fullmaktsgivarens intressen?
2021-02-18 Vad innebär kalendermånad?
2021-02-18 Får man låna ut bilen till sitt barn?
2021-02-12 Har du rätt att få tillbaka pengarna för en parkeringsbiljett där du skrev in ett registreringsnummer som inte finns?

Alla besvarade frågor (89488)