Får man sälja kvarlåtenskap som innehas med fri förfoganderätt?

2019-11-11 i Make
FRÅGA
Hej!Min styvmamma gick bort i år. Det finns ett testamente där båda makarna ärver varandra med full dispositionsrätt och att jag, när båda gått bort, ska ärva den då befintliga kvarlåtenskapen som enskild egendom. Testamentet är skrivet i början av 70-talet.Min fråga är således; kan min pappa börja sälja av kvarlåtenskap såsom bostadsrättslägenhet och fritidshus när jag nu finns namngiven i testamentet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Testamentet förordnar att din pappa ärver din styvmor med "full dispositionsrätt" vilket numera kallas "full äganderätt" och därefter finns ett förordnande om vad som ska ske efter bådas död (sekundosuccessionsförordnande). När ett testamente innehåller ett sekundosuccessionsförordnande har dock HD i rättspraxis tolkat testamentet på så sätt att den efterlevande maken erhåller egendomen med fri förfoganderätt istället för full äganderätt (ex. NJA 1950 s. 488).

Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande maken fritt får förfoga över egendomen, det vill säga exempelvis sälja eller konsumera denna, men inte genom testamente disponera över den andel som innehas med fri förfoganderätt.

Din pappa får alltså fritt förfoga över kvarlåtenskapen. Han kan alltså i princip sälja all kvarlåtenskap om han vill. Det enda han inte får göra är att ändra testamentet för din styvmors del av kvarlåtenskapen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (429)
2020-08-10 Vad ärver efterlevande make och vad gäller för kapitalförsäkringar?
2020-07-29 Ärver min make egendomen som jag köpt innan äktenskapet?
2020-07-28 makes arvsrätt
2020-07-14 Bodelning & arv - fördela tillgångar mellan fru och dotter

Alla besvarade frågor (82723)