Får man räkna ihop sin anställningstid inom hotell?

2020-12-23 i Övrigt
FRÅGA
Får man räkna ihop anställningstid inom hotell avtalet?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du menar om man kan räkna ihop sin anställningstid på ett företag när det kommer till uppsägning med anledning av platsbrist och man ska beräkna anställningstiden för att fastställa en turordning. Dessa regler återfinns i lagen om anställningsskydd, LAS. Som huvudregel gäller att den med kortast anställningstid sägs upp först, dvs "sist in först ut".

Det kan dock vara bra att känna till att om den aktuella arbetsplatsen har ett kollektivavtal, kan det finnas avvikande regler i det aktuella kollektivavtalet (2 § LAS). Då du inte nämner något om huruvida det finns eller inte, kommer jag därför att besvara din fråga utifrån vad som gäller enligt ovan nämnda lag.

Beräkning av anställningstid

När det kommer till att beräkna anställningstiden för att fastställa turordningen enligt LAS gäller följande regler (22 § LAS);

Anställningstidens "storlek" spelar ingen roll, t.ex. räknas både heltid och deltid likaAnställningens typ spelar ingen roll, både tillsvidareanställning och tidsbegränsade anställningar räknas likaRoll, titel, befattning etc. spelar inte heller någon rollOm man som arbetstagare har varit frånvarande pga. t.ex. sjukdom, tjänst-, studie eller föräldraledighet räknas även den tiden inAnställningstiden behöver inte vara sammanhängandeAnställningstid inom olika kollektivavtalsområden får räknas sammanAnställningstid inom samma koncern ingårOm arbetsgivaren säljer verksamheten och det blir en verksamhetsövergång till den nya köparen, räknas anställningstiden hos den tidigare ägaren in hos den nya arbetsgivaren, dvs köparen

Jag hoppas att du har fått svar, återkom gärna om du har fler frågor. Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Ellen Lagnéus
Fick du svar på din fråga?