Får man på skämt skyffla in snö på en kompis tomt under sommaren?

Hej! Min kollega äger en villa och avskyr att skotta snö under vintern. Så i syfte av ett skämt skulle jag vilja veta om det är lagligt att införskaffa en snökanon för att skyffla in snö på hans tomt mitt under sommaren? Tack på förhand för ert goda råd!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag förstår det vill du veta ifall det är fritt fram att skoja med din kompis genom att slunga in snö på hans tomt under sommaren eller om du riskerar att hamna i knipa. Jag kommer dela upp svaret i en del som behandlar frågan om handlandet innebär brott av något slag och en del som besvarar frågan om eventuellt skadestånd.

Är det brottsligt?

Ett brott som eventuellt kan omfatta ditt påtänkta skämt är skadegörelse (brottsbalken 12 kap. 1 §). För att en gärning ska anses utgöra skadegörelse måste det vara fråga om att egendomen förstörs eller skadas till men för någon annans rätt till den. Alltså måste personens egendom förstöras eller skadas på ett sådant sätt att det ställer till problem för ägaren. Exempel på skadegörelse är klotter eller om någon krossar rutorna till ett hus.

Snö på en tomt är vanligtvis inte till någon skada, särskilt inte på sommaren när den snabbt smälter bort. Om det rör sig om sådana mängder att din kompis inte kan nyttja sin tomt under en period eller att det leder till sådana stora mängder vatten att det inte kan rinna bort skulle skadegörelse eventuellt bli aktuellt. Jag har däremot svårt att se hur skada skulle uppstå och gärningen bör inte kunna klassas som skadegörelse.

Kan du bli skadeståndsskyldig?

Den som av vårdslöshet vållar skada på någon annans egendom ska ersätta skadan (skadeståndslagen 2 kap. 1 §). Betydelsen av det är att om du agerar på ett riskfyllt sätt och det leder till en skada som rimligen hade kunnat förutses på förhand blir du ersättningsskyldig. Ersättningen består av den skadade sakens värde eller reparationskostnad och medföljande värdeminskning (skadeståndslagen 5 kap. 7 §). 

Säg att snön orsakar en vattenskada på tomtens hus. Ditt handlande kommer i det scenariot anses vara vårdslöst och vattenskadan är en konsekvens man kan överblicka på förhand. Du blir då ersättningsskyldig för skadan som uppstått.

Sammanfattning

Om din kompis tomt eller hus skadas kan du dömas för skadegörelse och bli ersättningsskyldig för skadan. Jag ser det däremot som osannolikt att snön leder till en skada av något slag men det vet du nog bättre än jag. Rent juridiskt är förutsättningarna i alla fall att du både kan dömas för brott och behöva betala skadestånd om handlandet leder till skada.

Vänliga hälsningar, 

Aron BergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo