Får man omplacera eller säga upp ovaccinerad personal på ett äldreboende?

Hej, jag är 51 år gammal och jobbar som undersköterska( har jobbat i 25 år på samma ställe) på ett äldreboende i en kommun som har infört vaccin krav för vårdpersonal. Dem säger att om man inte är vaccinerad skal man bli omplacerad eller uppsagd från sitt jobb. Är detta möjligt? Tack för svar.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Arbetsgivaren får ta hänsyn till rådande pandemi för att omplacera någon:

Arbetsgivarens intresse av att vidta kontrollåtgärder ska vägas mot arbetstagarens rätt till integritet, (AD 1997 nr 29). Eftersom du frågar om arbete på ett äldreboende kan arbetsgivaren, på grund av rådande pandemi, anses ha ett berättigat syfte med att inte låta ovaccinerade få fortsätta arbeta på arbetsplatsen.

Arbetsgivarens lojalitetsplikt och arbetsledningsrätt:

En så kallad arbetsledningsrätt innebär att arbetsgivaren har rätt att leda verksamheten och fördela arbetet. Arbetsgivaren måste dock förhålla sig till en så kallad lojalitetsplikt, av vilken följer att han eller hon måste försöka rädda kvar arbetstagarens anställning. En uppsägning ska betraktas som den allra sista åtgärden och arbetsgivaren ska bereda ett annat arbete åt arbetstagaren om detta är möjligt (omplacering).

Vad händer om arbetstagaren inte vill omplaceras?

Om arbetsgivarens omplaceringsutredning visar att det är tillåtet med omplacering, ska arbetstagaren erbjudas detta. Eftersom arbetstagaren alltid har en arbetsskyldighet inom ramen för anställningen bör han eller hon tacka ja till omplaceringen för att behålla sitt arbete. Att utan godtagbar anledning tacka nej till en omplacering utgör nämligen saklig grund för uppsägning, se prop. 1973:129 s. 243, tredje stycket.

När det finns saklig grund klassas en uppsägning som tillåten, se 7 § lagen om anställningsskydd.

Sammanfattat svar på din fråga:

Arbetsgivaren får omplacera arbetstagare i situationen du frågar om. Arbetsgivaren ska bereda arbetstagare andra arbeten inom ramen för anställningen om detta är möjligt. Om arbetstagaren i det skedet tackar nej till en omplacering, får han eller hon sägas upp.


Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Anahita HaratiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo