Får man neka en person tillträde till en butik?

FRÅGA
Att neka någon tillträde till butik förutsatt att det inte grundas i diskriminering. (Sedan tidigare för personalen känd snattare eller liknande)Kan man stå i dörren och neka denna enskilda person tillträde till butiken med lagstöd från nödvärnsrättens tredje punkt? Räknas butiker som allmän plats eller ej?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är så som du nämner, det vill säga att man inte får neka en person inträde till en butik om det grundas på någon av diskrimineringsgrunderna föreskrivna i 1 kap. 1 § diskrimineringslagen. Däremot anses inte en butik utgöra en offentlig plats rent teoretiskt och således har man möjlighet som butiksägare att neka en person tillträde till en butik. Men om personen ändå väljer att gå in butiken trots uppmaning att lämna begår personen inget brott. Detta har prövats av Högsta domstolen i NJA 1995 s.84 som kom fram till att personen i fråga inte hade begått olaga intrång enligt 4 kap. 6 § 2 st. BrB.

Att neka en person inträde till en butik kan du inte göra med hjälp av 24 kap. 1 § 3 p. brottsbalken eftersom det inte rör sig om att personen olovligen tränger in i butiken (i enlighet med Högsta domstolen avgörande). Även om butiken inte är en offentlig plats har allmänheten tillträde till butiken under dess öppettider vilket gör att detta blir ett slags rättsligt gränsland (därmed en allmän plats under dessa tider) och således kan inte 24 kap. 1 §. 3p. BrB tillämpas.

Det tillfälle där 24 kap. 1 § BrB blir tillämpbar är om man tar snattaren på bar gärning, det vill säga att man får hänvisa till nödvärn om man vill stoppa personen när man ser att den olovligen tar egendom som tillhör butiken.

Med vänlig hälsning,

Claudia Perra-Morin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (126)
2019-03-17 Medhjälp till avvisning och omhändertagande ombord på tåg
2019-03-12 Rätt att ingripa vid brottsligt angrepp
2019-02-26 Är försvarsspray lagligt i Sverige?
2019-02-26 Får man utöva nödvärn om man blir utsatt för olaga hot?

Alla besvarade frågor (67938)