Får man låna ut bilen till sitt barn?

2021-02-18 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Min son är 20 år och har körkort vi är bokförda och bor på samma adress , frågan är om han få lov att låna och köra min bil . Finns det några begränsningar vårt bil är försäkrat hos folksam.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över hur långt din bilförsäkring sträcker sig samt om det är tillåtet för dig att låna ut din bil din son. Frågorna är dock svåra att svara på utan att se hur ditt försäkringsavtal ser ut. Därför kommer jag i det följande bara kort att redogöra för hur många försäkringsbolag generellt sett brukar lägga upp sina bilförsäkringar. För att få ett helt korrekt svar på dina funderingar uppmanar jag dig att ta kontakt med ditt försäkringsbolag istället.

Hur långt sträcker sig bilförsäkringen?

En del bilförsäkringar tillåter att andra som är bosatta på samma adress som försäkringstagaren också får använda bilen utan några inskränkningar i försäkringen. Det är åtminstone vanligt att försäkringstagarens eventuella partner eller sambo får använda bilen på samma sätt som försäkringstagaren själv utan att det har någon påverkan på vad som täcks av försäkringen.

Många försäkringsbolag brukar dock dra en gräns för vilka man kan låna ut bilen på detta sätt till. Vanligtvis är det helt okej att låna ut bilen till en vän eller bekant vid något enstaka tillfälle utan att det ska få någon påverkan på vad försäkringen täcker. Men om det sker så ofta att man kan ifrågasätta vem som den verkliga nyttjaren av bilen är så är det möjligt att vissa försäkringsbolag inte kommer täcka eventuella skador på fordonet.

Får jag låna ut bilen till min son?

Om du vill låna ut fordonet till din son är det först viktigt att tänka på att han uppfyller de kraven som ställs på honom för att köra bilen (ålder, körkort m.m.). Om de kraven är uppfyllda får du vanligtvis låna ut bilen till din son under samma förutsättningar som du får låna ut den till någon annan (se ovan).

Att tänka på är således att man inte försäkrar sonens bil så att säga. Om det är sonen som är den verkliga nyttjaren av bilen kommer försäkringsbolagen i de flesta fallen genomskåda upplägget och någon ersättning vid en eventuell skada kommer sannolikt inte utgå. Om det emellertid enbart rör sig om några enstaka gånger som sonen lånar bilen, brukar de flesta försäkringsbolagen inte invända.

Att tänka på är som sagt att reglerna ofta skiljer sig från försäkringsbolag till försäkringsbolag. Därutöver spelar också försäkringens omfattning stor roll samt vad det är som gör att bilen eventuellt skadas.

Mitt råd är alltså att ta kontakt med ditt aktuella försäkringsbolag och fråga dem vad som gäller vid din specifika försäkring.

Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Nygren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1439)
2021-12-04 Bilar sålda för annans räkning - äganderätt?
2021-12-03 Rätt att kräva att besökare visar ID för att komma in på tillställning
2021-11-30 Är det olagligt att använda någon annans kontokort för att shoppa online om man har personens samtycke?
2021-11-30 Ofullständig fråga

Alla besvarade frågor (97662)