Får man klippa grannens träd?

2019-09-28 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
JordabalkenVi har under många år besvärats av grannes träd som sträcker sig långt i på vår tomt. För tre år sedan bestämde vi oss för att själva bekosta klippning av överhängande grenverk. Vi följderegelverket enligt Jordabalken med att skicka rekommenderat brev i vilket vi meddelade våravsikt. Det rekommenderade brevet kom i retur eftersom grannen inte hämtat ut det. Vi fullföljdeinte vår avsikt. Nu är trädet ett jättestort parkträd på en liten tomt.Nu har vi på nytt skickat ett rekommenderat brev med samma innehåll. Vad händer om grannenpå nytt inte hämtar ut brevet. Är vi förhindrade att klippa grenverket eller kan vi utan rättsligaåtgärder från grannens sida genomföra klippningen? Grannen har klart och tydligt muntligtklargjort, att han inte har för avsikt att medverka i någon klippning. Vi har angett ett senaste datum för svar. Har vi fullgjort vår skyldighet enligt Jordabalken? Kan vi gå vidare och genomföra denplanerade klippningen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har rätt i att detta i stora delar regleras i jordabalken (JB). I 3:1 JB kan vi läsa att var och en ska ta skälig hänsyn till sin omgivning vid nyttjande av sin fasta egendom. Detta är alltså utgångspunkten att man ska ta skälig hänsyn till sina grannar och övriga omgivning.

I 3:2 JB ser vi att om rot eller gren tränger in på fastighet från område intill denna och detta medför olägenhet för fastighetens ägare, får denne enligt första stycket första meningen utan vidare ta bort roten eller grenen. Grannen har enligt denna bestämmelse en vidsträckt rätt att handla utan att ens på förhand sätta sig i förbindelse med den som äger trädet. God grannsämja tillgodoses dock bäst om åtgärder av förevarande slag genomförs efter samråd mellan berörda parter. Det finns dock en begränsning i andra meningen. Denna säger att områdets ägare ska beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom. Din granne ska då få skälig tid på sig att göra detta, vilket tidigare har ansetts vara cirka sex månader.

Utgångspunkten är alltså att du får klippa grenarna på grannens träd om de tränger in på din mark. Du måste dock bereda din granne möjlighet att själv utföra åtgärden om det skulle medföra skada av betydelse för honom. Detta är alltså en tolkningsfråga och med den begränsade informationen kan jag inte säga om denna åtgärd skulle medföra betydande skada för din granne. Utgångspunkten är dock att du får klippa grenar som hänger över på din mark. Du får dock inte röra stammen och skulle trädet ta stor skada kan du bli ersättningsskyldig.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Erik Olshov
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1961)
2020-08-04 Har granne som klippt mina buskar rätt att kasta över grenarna på min tomt?
2020-08-04 Hur beskattas en gåva av en fastighet?
2020-08-01 Hus på ofri grund
2020-07-30 Överlåtelseförbud vid gåva av fastighet

Alla besvarade frågor (82647)