FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet30/03/2020

Får man kapa grannars buskar om de medför olägenheter?

Hejsan,

Vi har parkering för vår bil vid kanten av vår tomt. När vi ska backa ur från vår tomt så har vi svårt att se ut på gatan då vår grannes buskar som växer på dennes tomt är cirka 1,5 meter i höjd och blockerar synen för oss.

Vi har påtalat detta för grannen för cirka 6 månader sedan, han har efter det klippt ner busken till 1,3 m cirka men vi kan ju fortfarande inte se ut på gatan.

Vilka rättigheter har vi här?

Och vad skulle hända ifall vi backar på någon på grund av dålig sikt?

Kan vi ge grannen en tidsfrist innan vi kapar ner det och hur mycket får vi kapa då?

Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Regler på området finns i jordabalken (JB). I 3:1 JB stadgas att var och en vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom ska ta skälig hänsyn till omgivningen. Att ha en 1,3 meter hög buske på sin egen tomt bryter inte mot denna bestämmelse.

I 3:2 JB slås sedan fast att ifall rot eller gren tränger in på fastigheten bredvid och det medför olägenhet för fastighetens ägare, får denne ta bort roten eller grenen. Områdets ägare ska dock få tillfälle att själv utföra åtgärden om den kan befaras medföra skada av betydelse för honom.

Detta medför att man endast får ta bort grannars växter ifall de växer över tomtgränsen in på den egna fastigheten. Som granne har man ingen möjlighet att lagligen ta bort grannars växter som växer inne på grannens fastighet, oavsett om det medför olägenheter eller inte. Att din granne har en buske som skymmer sikten när du backar ut med din bil ger dig därmed inte befogenhet att kapa busken. Även om grannens buske leder till dålig sikt är det bilföraren själv som är ansvarig om den skulle backa på någon.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa LundgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000