Får man ingå flera äktenskap och får man vara sambor med flera personer?

Om man är gift och frun är allvarligt sjuk och är handikappat vad har man rätt i ha tjej sambo eller kan man gifta sig igen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.


Vilken lag är tillämplig?

Det är äktenskapsbalken (ÄktB) som reglera frågor om tvegifte. Vidare är brottsbalken (BrB) aktuell i frågor om brottet tvegifte och sambolagen (SamboL) aktuell i frågor om tre personer kan vara sambor.


Får man ingå flera äktenskap?

Om man redan är i ett äktenskap, så utgör ens äktenskap ett hinder för att ingå ett nytt äktenskap. Detsamma gäller för en ogift som ingår ett äktenskap med en gift person (2:4 ÄktB). Har en person därför ingått ett giltigt äktenskap, så kan samma person inte ingå ett nytt äktenskap, om inte personen skiljer sig först (1:5 ÄktB). Skulle man ändå gifta sig som gift, så ska ett av äktenskapen upplösas genom äktenskapsskillnad och ingen betänketid krävs (5:5 ÄktB). Det betyder att man kan skilja sig omedelbart. Om du som gift person skulle gifta om dig, så kommer det leda till att ett av dina äktenskap kommer att upplösas genom äktenskapsskillnad.


Kan man bli dömt för tvegifte?

Om du skulle gifta om dig som gift, så kan du dömas för tvegifte och straffet för detta brott är böter eller fängelse i högst två år (7:1 BrB). Både den som gifter om sig och den som är ogift som gifter sig med en gift person kan bli dömt. Det är då åklagaren som kan lagföra personen som ingår tvegifte och även den som får föra en talan om äktenskapsskillnad. För att bli dömt krävs dock dels avsikt till tvegifte, dels att båda äktenskapen är giltiga i Sverige. Om du exempelvis skulle gifta dig utomlands, så kan det bli så att inget händer eftersom ditt andra äktenskap utomlands inte skulle erkännas i Sverige. I så fall bör du inte kunna bli dömt för tvegifte.


Kan flera personer vara sambor?

Svensk rätt erkänner endast att två personer kan vara sambor och att dessa ska stadigvarande bo tillsammans i ett parförhållande med gemensamt hushåll (1 § SamboL). Man kan därför inte vara flera som bor tillsammans och anses vara sambor. Vidare får man inte heller vara gift och vara sambo med en tredje person (1 § 3 st. SamboL). Det betyder att om du skulle leva med din fru och ha en ”sambo” hemma, så skulle ditt samboförhållande inte erkännas, eftersom du är gift med din fru.


Avslutande ord och min rekommendation

Svaret på din fråga är följande. Svensk rätt erkänner inte tvegifte och det är i princip omöjligt att bli gift igen om man redan har ett giltigt äktenskap. Skulle man ingå ett nytt äktenskap som gift, så kan följden bli en omedelbar äktenskapsskillnad. Vidare riskerar man att bli dömt för tvegifte om två giltiga äktenskap skulle föreligga i Sverige. Slutligen kan man inte vara sambo med någon som gift. Min rekommendation är därför att du inte ingår ett nytt äktenskap till dess att du har skilt dig genom dom.


Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.


Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning