Får man information ifall någon begärt ut ens dom från tingsrätten?

FRÅGA
Får man information ifall någon begärt ut ens dom från tingsrätten? Tänkte om man informeras om att någon begärt ut den oavsett man är dömd eller frikänd?MVH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är en grundläggande rättighet att alla ska ha möjlighet att begära ut allmänna handlingar hos myndigheter (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen). Myndigheterna har ingen skyldighet i lag att informera den handlingen berör att handlingarna har lämnats ut. Justitieombudsmannen har i JO 2012/13 s. 4613 konstaterat att det är olämpligt att informera den handlingen berör att handlingen har lämnats ut.

Huvudregeln är att man ska ha möjlighet att vara anonym när man begär ut sådana handlingar (2 kap. 14 § 3st tryckfrihetsförordningen). Därför blir man inte informerad om någon annan begärt ens egen dom. Detta gäller oavsett om personen blivit dömd eller frikänd.

Jag hoppas du har fått svaret på din fråga! Återkom gärna annars!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (121)
2020-09-02 Följer myndigheter offentlighetsprincipen?
2020-08-26 Får man utpeka en grupp människor som hypokondriker i media?
2020-08-23 Kan jag skriva om andra personer i en novell utan deras tillåtelse?
2020-08-22 Får jag dela utdrag ur en dom på mina sociala medier?

Alla besvarade frågor (84391)