Får man ifrågasätta en ordningsvakt?

FRÅGA
Jag pratade med en ordningsvakt nyligen då jag hade klagomål på en av hans kollegor. Han frågade mig om jag ifrågasätter deras sätt att jobba och så sa han efter det att "du vet att det är olagligt va?" Jag vet att man inte får hindra en ordningsvakt att utföra sitt jobb och att det är straffbart men jag funderar på hur det ligger till gällande om man får ifrågasätta en ordningsvakt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att ifrågasätta en ordningsvakts arbetssätt är absolut inte olagligt och ordningsvakten som sa till dig att ett sådant ifrågasättande är olagligt uppvisade stor oförståelse för sitt arbete genom att säga detta till dig. Att en ordningsvakt har en sådan uppfattning, att det skulle vara olagligt att ifrågasätta hens arbete, är i själva verket en allvarlig rättssäkerhetsbrist eftersom ordningsvakter i viss utsträckning har samma befogenheter och skyldigheter som poliser. Dessutom får ordningsvakter och poliser aldrig ingripa eller vidta åtgärder mot enskilda utan att ha lagstöd för det! Därför är det allvarligt att den ordningsvakt som du pratade med sa till dig att du i princip inte får ifrågasätta hens arbete, eftersom detta är ett rent felaktigt påstående som inte har något stöd i lag.

Precis som du skriver i din fråga är det olagligt att hindra en ordningsvakt från att utföra sitt jobb. För att ett sådant hindrande ska vara olagligt krävs dock att det kan räknas som något av de brott som finns i brottsbalken 17 kap. 1, 2 och 4 §: våld eller hot mot tjänsteman, förgripelse mot tjänsteman respektive våldsamt motstånd. Att enbart diskutera och ifrågasätta en ordningsvakts arbetssätt är alltså inte brottsligt så länge det inte innefattar våld eller hot om våld eller någon annan otillbörlig gärning.

Jag hoppas att du blir nöjd med mitt svar. Lycka till vidare!

Vänligen

Joakim Raivio
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll