Får man hyra ut en hyresrätt i andra hand när man vill flytta ihop med en sambo?

Hej! Min dotter har för avsikt att köpa bostadsrätt med sin sambo. Hon har kontrakt på en hyreslägenhet som hon undrar om hon kan ha kvar och hyra i andra hand, och alltså inte säga upp lägenheten. Fungerar det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga finner vi i Hyreslagen(12 kap. Jordabalken).

För andrahandsuthyrning krävs tillstånd

En hyresgäst får inte utan hyresvärdens samtycke hyra ut eller på annat sätt upplåta lägenheten i andra hand till annan för självständigt brukande utom i fall som avses i tredje stycket eller i 40 §. Detta framgår av 12 kap. 39§ JB.

Det tredje stycket är irrelevant för oss. Men 12 kap. 40§ JB innehåller ett undantag. Där stadgas att hyresgäst får hyra ut eller på annat sätt upplåta lägenheten i andra hand till annan för självständigt brukande, om hyresnämnden lämnar tillstånd till det. Hyresnämnden ska lämna tillstånd om:

hyresgästen på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse, särskilda familjeförhållanden eller därmed jämförbara förhållanden har beaktansvärda skäl för upplåtelsen, och hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke.

Att man vill provbo med en sambo räknas generellt som ett sådant förhållande som ska medge en rätt att hyra ut lägenheten i andra hand. Vanligtvis medger redan hyresvärden tillstånd för andrahandsuthyrning. I det fall de vägrar kan du dock vända dig till hyresnämnden.

Tänk på att skriva ett hyresavtal. Mallar finns att anskaffa bl.a. på hyresgästföreningens hemsida.

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Ha det bra!

Vänligen,

Hashim Mohammed RithaRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning