Får man handla i nödvärn till försvar för någon annan?

Hej! Jag undrar hur det ser ut om man försvarar en annan person. T.ex om någon är på min flickvän på ett väldigt fel sätt som att slå eller röra där den inte ska göra det. Har jag då rätt att försvara henne med hjälp av våld om det behövs. Om inte vad händer då? Blir jag dömd för det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.


Jag tolkar din fråga som om du undrar ifall du har rätt till nödvärn till fördel för någon annan. Vid besvarande av frågan kommer jag att utgå ifrån brottsbalken (BrB).


Nödvärn till försvar för någon annan?:

Enligt 24 kapitel. 1 § första stycket BrB anges att en gärning någon begår i nödvärn enbart utgör brott om det med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig. Av paragrafens andra stycke framgår att rätt till nödvärn föreligger mot:

  1. Ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom,
  2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning,
  3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller
  4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse.

Av 24 kapitel. 5 § BrB anges att någon som hjälper en person som har rätt till nödvärn har samma rätt som den andra om de ovan nämnda förutsättningarna är uppfyllda.


I detta fall skulle det vara första punkten (även fast du inte beskriver en konkret situation) som hade kunnat aktualiseras. Rätt till nödvärn föreligger alltså om angreppet är påbörjat eller överhängande (alltså inte avslutat). Din nödvärnsåtgärd får ej vara uppenbart oförsvarlig, den ska alltså ej avvika från vad som varit behövligt och det ska inte råda ett uppenbart missförhållande mellan nödvärnsgärningen och skadan angreppet hotar. Bedömningen görs utifrån det enskilda fallet och jag kan alltså inte säga till dig att det alltid är okej att förvara någon annan vid en inträffad situation. Men detta är bedömningen man utgår ifrån ifall någon begår en gärning i nödvärn och ska bedöma om det är brottsligt eller inte.


Hoppas du fick svar på din fråga och vid nya funderingar är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Nödvärn och annan ansvarsfrihet? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo