Får man häktas utan domstolsförhandling?

är det rätt att en person häktas utan

domstolsförhandling.

frågan gäller mitt barnbarn över 18år

var inblandad i ett bråk tillsammans

med 2 andra grabbar. Gäller misstänkt

misshandel.

barnbarnet hämtades av polis på arbetsplatsen. O häktades direkt fick inte åka till sin läg o klä om eller ordna för sin hund. (Arb. giv tagit hand om

hunden) Han fick under polisbevakning ringa ett samtal till

förälder. som endast fick veta att de gällde misshandel. Fick dock veta att den misshandlade ej behövt läkarvård.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om häktning finns i rättegångsbalkens (RB) 24 kapitel. Jag kommer i mitt svar till dig att redogöra för vad som krävs för att bli häktad och avslutningsvis ge min syn på din fråga.

Det måste finnas minst ett häktningsskäl

För den som är misstänkt för ett brott på sannolika skäl måste minst ett av nedanstående häktningsskäl vara uppfyllda (24 kap. 1 § första stycket RB):

1. Flyktfara - när det finns skäl att tro att den misstänkte kommer att dra sig undan lagföring och fly,
2. Kollusionsfara - när det finns skäl att tro att den misstänkte kommer att försvåra brottsutredningen genom att t.ex. undanröja bevis och
3. Recidivfara - när det finns skäl att tro att den misstänkte kommer att fortsätta att med brottslig verksamhet

Är straffet för det misstänkta brottet två år eller mer är utgångspunkten att häktning ska ske, om det inte är uppenbart att skäl till häktning saknas (24 kap. 1 § andra stycket RB).

Vid häktning ska det göras en proportionalitetsbedömning och häktning får ske bara om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller något annat motstående intresse (24 kap. 1 § tredje stycket RB).

Häktningen meddelas av rätten under en häktningsförhandling

Det är domstolen som beslutar om häktning av en misstänkt (24 kap. 5 § RB). Om det finns skäl att häkta någon får vederbörande anhållas i avvaktan på rättens prövning av häktningsfrågan (24 kap. 6 § första stycket RB). En begäran om häktning ska ske utan dröjsmål och senast klockan tolv den tredje dagen efter anhållningsbeslutet (24 kap. 12 § första stycket RB). När en begäran om häktning skett, en s.k. häktningsframställan, ska domstolen hålla en förhandling i frågan utan dröjsmål. Så ska senast ske fyra dygn efter att den misstänkte greps eller ett anhållningsbeslut verkställdes (24 kap. 13 § RB).

Som svar på din fråga så får inte en misstänkt häktas utan domstolsförhandling. Däremot kan vederbörande bli gripen och anhållas utan sådan förhandling. En häktningsförhandling ska sedan hållas inför domstol senast fyra dygn efter att den misstänkte greps eller anhölls. Vad gäller ditt barnbarn kan det vara så att anhölls i samband med att polisen hämtade honom och att han sedermera häktades inför domstol.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Gripande, häktning, anhållande? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo