FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt30/08/2017

Får man ha två förstahandskontrakt samtidigt?

Får man ha 2 förstahandskontrakt samtidigt?

Kan hyresvärden få reda på om man står på ett kontrakt?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns ingen lag som säger att man inte får ha två förstahandskontrakt samtidigt. Det bör betonas att en person kan vara i behov av att hyra bostad på flera olika platser - exempelvis om man jobbar eller studerar på annan ort än där familjen bor. Om din hyresvärd däremot får vetskap om att du inte bor i din hyresrätt kan det vara en giltig grund för uppsägning. Om du och hyresvärden skulle vara oense om i vilket syfte bostaden används kan hyresnämnden göra en intresseavvägning. Där undersöker de om ditt intresse av att hyra bostaden är större eller mindre än hyresvärdens intresse av att hyra ut bostaden till någon annan.

Enligt 2:1 Tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF) har varje svensk medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar. En handling är allmän om den upprättas, förvaras eller är att anse som inkommen till en myndighet. Aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner eller landsting har stort inflytande räknas enligt 2:3 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL) som myndigheter. Om kommunen äger bostadsbolaget du har ett kontrakt hos kan din hyresvärd således ha rätt att ta del av kontraktet. I vissa fall kan handlingar dock vara belagda med sekretess. Det innebär att handlingen (i det här fallet hyreskontraktet) inte lämnas ut. Ett exempel kan vara om personen eller någon av dennes närstående skulle lida men av att allmänheten skulle kunna ta del av handlingen, 22:1 OSL.

Ett privatägt fastighetsbolag är inte att anse som en myndighet. Hyresvärden har alltså ingen lagstadgad rätt att ta del av ett hyresavtal mellan dig och en privat fastighetsägare. Ingenting hindrar dock bolaget från att lämna ut uppgiften om din hyresvärd skulle kontakta dem.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Malin BrännströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000