Får man ha två förstahandskontrakt samtidigt?

2017-08-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Får man ha 2 förstahandskontrakt samtidigt?Kan hyresvärden få reda på om man står på ett kontrakt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns ingen lag som säger att man inte får ha två förstahandskontrakt samtidigt. Det bör betonas att en person kan vara i behov av att hyra bostad på flera olika platser - exempelvis om man jobbar eller studerar på annan ort än där familjen bor. Om din hyresvärd däremot får vetskap om att du inte bor i din hyresrätt kan det vara en giltig grund för uppsägning. Om du och hyresvärden skulle vara oense om i vilket syfte bostaden används kan hyresnämnden göra en intresseavvägning. Där undersöker de om ditt intresse av att hyra bostaden är större eller mindre än hyresvärdens intresse av att hyra ut bostaden till någon annan.

Enligt 2:1 Tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF) har varje svensk medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar. En handling är allmän om den upprättas, förvaras eller är att anse som inkommen till en myndighet. Aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner eller landsting har stort inflytande räknas enligt 2:3 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL) som myndigheter. Om kommunen äger bostadsbolaget du har ett kontrakt hos kan din hyresvärd således ha rätt att ta del av kontraktet. I vissa fall kan handlingar dock vara belagda med sekretess. Det innebär att handlingen (i det här fallet hyreskontraktet) inte lämnas ut. Ett exempel kan vara om personen eller någon av dennes närstående skulle lida men av att allmänheten skulle kunna ta del av handlingen, 22:1 OSL.

Ett privatägt fastighetsbolag är inte att anse som en myndighet. Hyresvärden har alltså ingen lagstadgad rätt att ta del av ett hyresavtal mellan dig och en privat fastighetsägare. Ingenting hindrar dock bolaget från att lämna ut uppgiften om din hyresvärd skulle kontakta dem.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Malin Brännström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2070)
2021-07-27 Fråga om träd medför olägenhet för grannar
2021-07-27 Får en hyresvärd utfärda böter?
2021-07-23 Har jag skyldighet att klippa bort grenar som växer in på grannens tomt?
2021-07-20 Kan en samägare tvinga fram en försäljning av en fastighet?

Alla besvarade frågor (94275)