FrågaAVTALSRÄTTGåva31/08/2016

Får man ge bort ett arv?

Min mor har gått bort och när jag kollade igenom hennes bankpapper såg jag att hon har överfört ca en halv miljon till min halvbror. Dessa pengar var ett arv efter min bror som gick bort några år sedan.

Alltså, jag och min mor ärvde båda efter bror 1, bror 2 ärvde inget. Min mor överförde sitt arv till den icke ärvsberättigade brodern några dagar senare.

Är det lagligt att göra så?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Alla personer som är över 18 år och inte står under förvaltarskap får själva råda över sin egendom. Detta innebär att din mamma själv hade rätt att ge bort sin egendom till din bror om hon ville det så länge det inte fanns något förbehåll i samband med arvet om att detta inte fick skänkas bort. Det kan dock vara så att gåvan är att anse som förskott på arv.

Som jag förstår det är bror 2 din mammas son och därmed, precis som du bröstarvinge enligt 2 kap. 2 § ÄB. Om din mamma inte föreskrev något annat eller det med hänsyn till omständigheterna måste anses varit avsett så ska pengarna hon gav till honom därför avräknas som förskott på arv enligt 6 kap. 1 § ÄB. Detta innebär att han vid arvsskiftet nu efter din mammas bortgång kan anses ha fått ut en del av sitt arv redan.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna RappmannRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning