Får man ge bort ett arv?

2016-08-31 i Gåva
FRÅGA
Min mor har gått bort och när jag kollade igenom hennes bankpapper såg jag att hon har överfört ca en halv miljon till min halvbror. Dessa pengar var ett arv efter min bror som gick bort några år sedan. Alltså, jag och min mor ärvde båda efter bror 1, bror 2 ärvde inget. Min mor överförde sitt arv till den icke ärvsberättigade brodern några dagar senare. Är det lagligt att göra så?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Alla personer som är över 18 år och inte står under förvaltarskap får själva råda över sin egendom. Detta innebär att din mamma själv hade rätt att ge bort sin egendom till din bror om hon ville det så länge det inte fanns något förbehåll i samband med arvet om att detta inte fick skänkas bort. Det kan dock vara så att gåvan är att anse som förskott på arv.

Som jag förstår det är bror 2 din mammas son och därmed, precis som du bröstarvinge enligt 2 kap. 2 § ÄB. Om din mamma inte föreskrev något annat eller det med hänsyn till omständigheterna måste anses varit avsett så ska pengarna hon gav till honom därför avräknas som förskott på arv enligt 6 kap. 1 § ÄB. Detta innebär att han vid arvsskiftet nu efter din mammas bortgång kan anses ha fått ut en del av sitt arv redan.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (683)
2021-01-20 Ofullständig fråga
2021-01-20 Gåvor och utfästelser om gåvor av lös egendom
2021-01-19 behöver man definiera en gåva som härrör från avkastning?
2021-01-18 Vem tillhör varan om jag ger bort den?

Alla besvarade frågor (88384)