Får man ge bort en gåva med villkor?

2021-07-31 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej, Jag har en fråga angående köp av villa/radhus.Min fråga är: Jag kommer att betala för huset men skulle vilja ge det som gåva till mina två barn, 50% var (vill att det står i deras namn). Det jag skulle vilja hindra dem ifrån är t.ex att sälja huset, renovera utan tillstånd osv. Är det möjligt? Och om ja, hur rekommenderas det att man ska hantera det. Detta ska endast gälla när jag är vid liv. Sedan skulle jag efter jag dött, vill jag att mitt testamente träder i kraft som säger att var och en av dem får 50% av huset. Gäller det då och upphör gåvan (ovanstående önskan)?Vänligen
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid överlåtelse genom gåva ska ett skriftligt gåvobrev upprättas. Gåvobreven måste uppfylla formkraven i 4 kap. 1 och 29 § Jordabalken (JB) för att anses giltiga, d.v.s. innehålla era underskrifter, vilken fastighet gåvan avser och hur stor andel. I gåvobreven kan du skriva in villkor som inskränker dina barns rätt att förfoga över egendomen. Villkoren måste skriftligen framgå i gåvobrevet för att anses giltiga, 4 kap. 3 § och 29 § JB. I gåvobreven kan du alltså skriva in dina nämnda villkor och skriva att dessa ska gälla fram tills att du gått bort.

Inom tre månader från att gåvobrevet upprättats måste den som mottager huset som gåva ansöka om lagfart hos Lantmäteriet, 20 kap. 1-2 §§ JB. När du ansöker om lagfart ska du skicka med gåvobrevet tillsammans med ansökan. En anteckning görs som visar att fastigheten är förenad med villkor; detta är även viktigt för att villkoren ska bli giltiga mot tredje man.

Om du har fler barn är de två du nämnde i frågan kan det vara bra att veta att pengar eller annan egendom som ett barn får av en förälder under sin livstid räknas som förskott på arv. Det måste särskilt anges i t.ex. gåvobrevet att det endast är en gåva och inte förskott på arv. Om det skulle anses vara förskott på arv blir konsekvensen att barnens framtida arv fördelas olika då förskottet avräknas från arvslotten.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Noa Shasavar
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2095)
2021-09-23 Får man ställa en kompost nära tomtgränsen?
2021-09-22 Ofullständig fråga
2021-09-21 Kan man ge en fastighet som gåva till en utomlands bosatt?
2021-09-18 Får man fälla en alm på egen tomt utan marklov?

Alla besvarade frågor (95869)