Får man gå ut med information om en politikers skulder i radio?

FRÅGA
Om en politiker har eller har haft skuld (tredskodom) har radion laglig rätt att gå ut med namn och exakta skuldbelopp
SVAR

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Frågan som måste besvaras är om det rör sig om förtal att sprida denna information i radio.

Enligt 5 kap. 1 § yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) ska bestämmelserna om tryckfrihetsbrott som listas i 7 kap. tryckfrihetsordningen (TF) tillämpas på t. ex program i radio (YGL gäller för t. ex sändning i radio enligt 1 kap. 1 § YGL).

Förtal innebär att man "utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning" (7 kap. 3 § TF).

Att någon dömts till att utbetala en skuld kan anses vara att utpeka någon som klandervärd. Dessutom är personen utpekad om dennes namn har nämnts.

Huruvida uppgiften är ägnad att utsätta personen för andra missaktning kan diskuteras. Rekvisitet betyder att det inte behöver vara så att personen i fråga faktiskt utsätts för missaktning utan det räcker med att själva uppgiften var ägnad att ha en sådan effekten. Uppgiften ska alltså vara nedsättande. Enligt HD ska uppgiften ha en grad av bestämdhet så att det går att pröva sanningen i den, med andra får det inte enbart handla om rena värdeomdömen. För mig är det inte solklart att rekvisitet är uppfyllt.

Hursomhelst kan man säga att det väldigt sällan borde röra sig om förtal när uppgifter sprids om politiker, eftersom dessa är offentliga personer med maktinflytande, varför det ofta är försvarligt att sprida uppgiften. Detta förutsätter dock att uppgiften är sann eller att det finns skälig grund för den. Det gör det i detta fall.

Sammanfattningsvis är det försvarligt att sprida denne uppgift, vilket gör att oavsett om det utgör förtal så är det inte olagligt eftersom det är försvarligt.

Emil Duberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Yttrandrefrihetsgrundlagen (YGL) (55)
2020-03-10 Kan en internetplattform stänga av användare eller kan användare åberopa yttrandefrihet?
2020-03-04 Hur länge får sidor som Lexbase och Mr Koll ha kvar uppgifter om domar?
2020-02-15 Utgivningsbevis och personuppgifter
2019-12-28 Är hemsidor som Ratsit och Merinfo lagliga?

Alla besvarade frågor (78651)