Får man fritt bestämma över ett arv om man är gift?

FRÅGA
Jag fick ett arv efter mina föräldrar för ett är sedan.Är gift sedan 12 år.Kan jag fritt bestämmer över mina pengar eller har min fru lika mycket rätt att bestämmer hur pengarna skall användas ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom din fråga berör egendom inom ramen av ett äktenskap så är äktenskapsbalken, härefter förkortad som ÄktB, tillämplig.

Får man fritt bestämma över ett arv som man har fått?

En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). För att ett arv ska bli enskild egendom krävs det att det finns ett testamente som säger att egendomen ska vara just enskild (7 kap. 2 § första stycket 4 punkten ÄktB). Eftersom du inte anger att något sådant finns så utgår jag ifrån att den ärvda egendomen är giftorättsgods.

Att egendomen är giftorättsgods innebär dock endast att din fru har en latent rättighet till den vid en eventuell bodelning (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorätt är en annan sak än äganderätt, eftersom det endast är en rätt som förverkligas vid just en bodelning. De inskränkningar (så kallade rådighetsinskränkningar) som finns med vad man får göra med sin egendom rör i stort sett makars gemensamma bostad och bohag (7 kap. 5 § ÄktB).

Sammanfattning

Trots att den ärvda egendomen (förmodligen) är giftorättsgods så behåller du äganderätten till den. Så länge det inte är er gemensamma bostad eller gemensamt bohag så får du därför göra vad du vill med den.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?