Får man företräda sig själv under rättegång?

Jag har sett att man får agera som sin egen ”advokat” i rättegångar. Får man då möjlighet att förhöra offret (om det är till exempel ett mordförsök/våldtäktsfall/misshandelsfall eller andra brott där offret kan vara eller är traumatiserad osv) själv under rättegången?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Enligt 21 kap. 1 § rättegångsbalken (RB) får en misstänkt försvara sig själv under en rättegång. En misstänkt har rätt till en advokat i de fall:

·  Den misstänkte är anhållen eller häktad

·  Det inte är lindrigare straff än 6 månader i straffskalan för det brott den misstänkte är misstänkt för

·  Om utredningen är så pass omfattande att man inte anser att den misstänkte har tillräckliga kunskaper för att kunna företräda sig själv

·  Om straffet bedöms bli hårdare än böter och villkorlig dom

·  Om det i övrigt finns särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden 

Om den misstänkte detta till trots vill företräda sig själv står det denne fritt att göra det. Om den misstänkte försvarar sig själv så innebär det att de uppgifter som typiskt sett faller på advokaten istället tillfaller den misstänkte själv, dit hör även uppgiften att ställa frågor till målsäganden. Förhör är alltid tillåtet, men i undantagsfall kan det hållas utan att den tilltalade är i salen. 

Jag hoppas detta utgjorde svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Gustav OtteboRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Parter i rättegången? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo