Får man fälla ett skyddsvärt träd på sin egen tomt?

2017-04-27 i Myndigheter
FRÅGA
Hej om jag har en ek på min tomt som finns med på trädportalen som skyddsvärt hålträd men som inte är ett naturminne, kan jag fälla eken utan rättsliga påföljder?
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Skyddsvärda träd är inte skyddade enligt svensk lag om det inte är ett naturminne eller står i ett skyddat område såsom Natura 2000 eller i en nationalpark, ett naturreservat, eller omfattas av standskydd eller liknande. Det finns flera olika skydd som lagen ställer upp i olika slags miljöer men om du vet att din tomt inte omfattas av ett sådant kan du troligtvis fälla eken utan rättsliga påföljder. Du kan även överväga att beskära det istället för att fälla det.

I vissa kommuner kan det dock finnas en detaljplan där det föreskrivs att man måste ha marklov för att fälla ett träd (Plan- och Bygglagen 4 kap. 15 § och 9 kap. 12 §). Du borde därför kontakta stadsbyggnadskontoret i kommunen för att kontrollera om det finns restriktioner i en eventuell detaljplan. I vissa fall kan man bli skyldig att betala en avgift.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Michael Butler
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (456)
2021-11-29 Har migrationsverket rätt att kräva mig på bankkontoutdrag?
2021-11-24 Vad är skillnaden mellan Socialtjänstlagen och Socialförsäkringsbalken?
2021-11-20 Kan skulder hos Kronofogden påverka beslut om svenskt medborgarskap?
2021-11-08 Hur överklagar jag ett socialtjänstbeslut?

Alla besvarade frågor (97406)