Får man ersättning för rättegångskostnader om rättsskydd finns?

FRÅGA
Hej,Jag har ansökt om stämning mot part gällande två skulder, och anlitat ett ombud, betalat ansökan om 2800 kronor och ansökan är nu inlämnad. Jag räknar med att vinna målet rakt av.Jag har genom mitt försäkringsbolag ett rättsskydd som står för 80% av rättegångskostnaderna.Om jag får rätt, blir jag helt friställd från samtliga kostnaderna? Tänker att ombudet ju måste få betalt, och försäkringsbolaget går väl in med de 80% men de resterande 20%?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga handlar om rättegångskostnader i ett tvistemål blir 18 kap. rättegångsbalken (RB) tillämpligt. I kapitlet framgår det att den förlorande parten ska ersätta den vinnande parten hans rättegångskostnad, om inte annat framgår av kapitlet (18 kap. 1 § RB). För att en part ska få ersättning för sina rättegångskostnader måste ett yrkande om det framställas innan handläggningen avslutas. Vid framställandet av yrkandet ska det uppges vilka kostnader man har haft på grund av rättegången (18 kap. 14 § RB).

Om du har framställt ett yrkande om ersättning av rättegångskostnader innan huvudförhandlingen avslutas och du vinner målet, ska motparten stå för samtliga rättegångskostnader. Om du däremot förlorar målet täcker rättsskyddet enligt din försäkring 80% av rättegångskostnaderna, men resterande 20% måste du stå för. Skulle du och motparten förlikas om saken, bär vardera part sin kostnad, om ni inte avtalat om annat (18 kap. 5 § tredje stycket RB).

Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (241)
2021-04-17 Borde jag gå till domstol efter ett beslut från ARN?
2021-04-09 betala rättegångskostnader i brottmål?
2021-02-21 Kan målsägande behöva betala rättegångskostnader?
2021-02-14 Indrivning av rättegångskostnader

Alla besvarade frågor (91413)