Får man bruka våld mot en inbrottstjuv?

FRÅGA
Fråga: Jag och mina kompisar är oeniga om när det gäller att försvara sig i hemmet. Jag vill påstå att Man inte får eller bruka våld om någon bryter sig in i en bostad, detta har Polisen sagt till mej klart och tydligt att man inte får. Jag har läst att en inbrottstjuv som gjorde ett inbrott fick mer våld än som är brukligt, och fick skadestånd. Jag tycker att detta är klart vilseledande vad som får göras och inte göras när juridiken säger en sak och Polisen en annan.Vad är rätt och vad är fel.
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!

Bestämmelserna om nödvärn finns att läsa i 24 kapitlet brottsbalken. Där framgår det i 1 § att en gärning som utförs i nödvärn enbart är ett brott om gärningen är uppenbart oförsvarligt. Det innebär att man får bruka våld mot en inbrottstjuv, men enbart till den grad som krävs för att motverka angreppet. Man får alltså helt klart bruka våld mot en inbrottstjuv om det är det som krävs, men säg att angriparen är obeväpnat och den som brukar nödvärn väljer att skjuta eller knivhugga personen, då finns det hög sannolikhet att den som hävdar nödvärn har begått ett brott, ex. misshandel.

Då gärningsmannen misstagit sig avseende en situation kan det föreligga en s.k. putativ (inbillad), vilket innebär att den som hävdar nödvärn misstagit situationen för en nödvärnssituation och anses därmet inte kunna ha uppsåt till brottet (vilket krävs för de flest brott 1:2 brottsbalken), däremot kan denne dömas för ett oaktsamhetsbrott.

Mikael Jonasson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (162)
2020-10-14 När föreligger rätt till nödvärn
2020-10-14 Laga befogenhet att använda våld
2020-10-01 ​Får man använda våld i självförsvar om man blir utsatt för ett rån?
2020-09-13 Det går aldrig att samtycka till grov misshandel

Alla besvarade frågor (85497)