Får man behålla gåvor vid en separation?

2019-08-17 i Gåva
FRÅGA
Kan en gåva, en dyrbar klocka, tas tillbaka vid en separation?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bindande avtal

När man ger någon en gåva så ingår man i praktiken ett avtal med mottagaren. Det finns en allmän princip i juridiken som menar att avtal ska hållas och detta gäller även för gåvor.

Så om du har fått klockan som gåva och sen även tagit emot denna, har ett bindande avtal uppstått. Detta innebär att personen som gav dig klockan inte kan ändra sig efteråt. Inte heller kan han/ hon komma med nya villkor för att du ska få behålla klockan – gjort är gjort och kommer aldrig mer igen som man säger…

Bevisning

Det som kan vara knepigt, kanske särskilt vid en separation om man är osams, är bevisning. Det är alltid bra att acceptera (dyrbara) gåvor i samband med ett gåvobrev. Har du inget gåvobrev så är gåvan inte ogiltig, men det kanske är svårare att bevisa att det faktiskt var en gåva.

Bodelning

Andra steget här är att det finns olika typer av egendom. Om gåvan inte ska räknas med i en bodelning när ni separerar, så måste klockan vara din enskilda egendom. Allt som inte är enskild egendom är sådant ni som makar äger tillsammans och delas lika mellan er vid en separation. (Se Äktenskapsbalken 7 kap. 1 § och 10 kap. 1 §).

I ett gåvobrev ska det i sådana fall tydligt framgå att klockan är en gåva till dig och den blir din enskilda egendom. Om det inte uttryckligen står detta så är det giftorättsgods och ska i allmänhet tas med i bodelningen. Igen så blir detta svårare att bevisa om det inte finns ett gåvobrev.

Undantag för personliga presenter

Även om det inte framgår att klockan ska vara din enskilda egendom, så kan en klocka enligt mig ses som en personlig present. Lite som en ring eller ett annat betydelsefullt smycke. Det innebär att det finns en möjlighet att utelämna klockan från bodelningen av den anledningen (se Äktenskapsbalken 10 kap. 2 §).

Men detta är även beroende på hur er ekonomi ser ut i övrigt. Om värdet av denna klockan är oskäligt högt i relation till vad den andra personen har för tillgångar, så kan den räknas med ändå. Detta är för att man inte vill att man ska ha separationer där den ena missgynnas på ett oproportionerligt sätt.

Jag hoppas att detta har gett dig de svar du sökte. Om du har fler frågor så får du gärna skicka in dem! Om du behöver mer personlig rådgivning kan du även naturligtvis ta kontakt med vår juristbyrå, det gör du här.

Med vänliga hälsningar,

Alicia Yngstrand
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (633)
2020-07-08 Behöver ett gåvobrev bevittnas?
2020-07-06 Kan jag begära tillbaka katten jag skänkt bort för att jag anser att den missköts?
2020-06-30 Hund som givits som gåva
2020-06-26 kan man ångra ett gåvobrev?

Alla besvarade frågor (81800)