Får man be på arbetstid?

FRÅGA
Hej!Jag undrar om man som troende muslim har rätt att kräva att man får be på arbetstid? Kan facket påverka det här på något sätt? Har arbetsgivaren rätt att säga nej?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.

När det kommer till religionsutövande är det en grundläggande mänsklig rättighet som har ett högt skyddsvärde. Detta samtidigt som arbetsgivaren har en stark rätt att fritt leda och fördela arbetet.

Religionsfrihetens starka skydd begränsar därmed arbetsgivarens möjlighet att neka sådan utövning under arbetstid. Detta eftersom det skulle kunna röra dig om en diskriminering på grund av religion. Kravet är egentligen att utövandet av religionen inte ska hindra arbetet, egentligen detsamma som gäller när en arbetstagare går ut och röker eller på toaletten. Detta innebär alltså att så länge arbetet tillåter och personen sköter sina arbetsuppgifter kan man be på arbetstid. Upplever arbetstagaren att hen diskrimineras kan man vända sig till facket som kan utreda huruvida detta är aktuellt.

Arbetstagaren har därmed en grundläggande rätt att utöva sin religion och får därmed, så länge inte arbetet hindrar det, be på arbetstid. Arbetsgivaren får därmed inte neka en arbetstagare att be samtidigt som andra tillåts ta andra former av pauser då det kan innebära diskriminering.

Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen för vidare frågor.

Med vänliga hälsningar,

Elin Giding
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (596)
2019-10-02 Kan arbetsgivaren kräva att man alltid är tillgänglig?
2019-09-30 Bevisbörda diskriminering
2019-09-26 Vad gör jag om min arbetsgivare inte betalar ut min lön?
2019-09-24 Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagaren att ta kompledigt vid arbetsbrist?

Alla besvarade frågor (73783)