Får man arbeta en hel dag utan rast?

2019-04-23 i Rast
FRÅGA
Hej!Jag har nyligen fått en anställning hos Hemglass där jag som säljare kör runt glassbilen på förbestämda rutter enligt en gps där det är ett visst antal stop som ska göras varje dag och varje stop har ett klockslag som det är menat att jag ska vara på plats vid. Men efter de dagarna jag har hunnit arbeta så har jag märkt ett antal väldigt grundläggande brister i arbetsmiljön, och jag undrar om det sätt de bedriver verksamheten på är laglig. Tjänsten är en heltidstjänst där arbetstiderna kan variera beroende på vilket område jag kör glassbilen i. De dagarna jag hittills arbetat har varit mellan 9.5 h och 11.75 h, utlagt varierande mellan 09:00 och 22:00. Dock under dessa timmar och arbetade dagar har jag inte haft en enda rast, paus eller tid för lunch. Om jag däremot skulle ta en rast eller liknande under de nuvarande förhållandena så skulle jag bli betydligt sen enligt det tidsschema som jag ska följa, det finns helt enkelt inte tid för ens en 1 minuts paus för att ta en näve nötter, eller att göra ett toabesök. Och toalett finns inte heller tillgängligt någonstans även om det fanns tid för det.Följande funderingar har jag:Är det lagligt för min arbetsgivare att förlägga arbetet på ett sätt så att jag inte har tid för rast, paus, toabesök, mat eller liknande?Är det lagligt att köra bil (glassbilen) i över 10 timmar utan några som helst pauser från arbetet? Jag kan till slut bli en trafikfara när jag inte har möjlighet till paus.Tack!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline. Vad som gäller när det kommer till raster framgår av Arbetstidslagen. I 15 § står att "med raster förstås sådana avbrott i den dagliga arbetstiden under vilka arbetstagarna inte är skyldiga att stanna kvar på arbetsstället". Av andra stycket framgår att arbetsgivaren på förhand ska ange rasternas längd och förlängnings så noga som det går utifrån omständigheterna och att rasterna ska förläggas så att arbetstagaren inte utgör arbete mer än fem timmar i följd. Vad gäller pauser ska arbetsgivaren, enligt 17 § samma lag, se till att arbetstagaren kan ta de pauser som behövs utöver rasterna och dessa pauser räknas in i arbetstiden.

Du får alltså inte arbeta mer än fem timmar i följd utan att ta rast. Det är denna rast som ofta utgör lunchen och som inte ingår i arbetstiden. Vid rasten får du själv bestämma över din tid. Utöver rast ska arbetsgivaren ordna arbetet så att du kan ta t.ex. toalettpauser etc.

Det går att göra undantag från vissa bestämmelser i lagen, vilket framgår av 3 §. Enligt fjärde stycket får undantag dock endast göras om det "inte innebär att mindre förmånliga villkor ska tillämpas för arbetstagarna än som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG". I direktivet (artikel 4) står att varje arbetstagare ska få en rast om arbetsdagen är längre än sex timmar. Detta är alltså ett minikrav.

Enligt 2 § 1 p. arbetstidslagen gäller inte lagen för arbete som utförs under sådana förhållanden att det inte kan anses vara arbetsgivarens uppgift att vaka över hur arbetet är ordnat. Det kan handla om sådant arbete när arbetsgivaren inte har möjlighet att kontrollera när arbetet börjar eller slutar. Det verkar dock inte som att detta gäller i ditt fall. Du skriver att du har en tydlig planering som gör att du inte kan ta varken lunchrast eller paus, och att du måste vara i tid.

Jag tycker att du borde prata med din chef om detta och fråga om det verkligen kan stämma att du inte ska få någon rast under dagen. Som du säger kan det vara en trafikfara att du kör bil efter så lång tid, helt utan rast.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Mathilda Ekdahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rast (73)
2020-06-30 Rätten till rast enligt arbetstidslagen
2020-06-28 Vad gäller angående rast om man jobbar på restaurang?
2020-06-06 Måste man jobba längre för att man tagit rast?
2020-04-10 Arbetsgivarens rätt att ändra rastlängd

Alla besvarade frågor (81800)