​Får man använda våld i självförsvar om man blir utsatt för ett rån?

Om någon försöker råna mig, får jag bruka våld i självförsvar då?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga


Svaret på din fråga regleras i Brottsbalken (1962:700, BrB)


Den rättsliga regleringen

I 24 kap. 1 § BrB står det att en handling som någon begår i nödvärn är brottslig enbart om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig. Vad som är uppenbart oförsvarligt beror alltså på omständigheterna i det enskilda fallet, men kan sammanfattas med att nödvärnshandlingen ska stå i rimlig proportion till den provocerande handlingen (exempelvis rånförsöket). Av betydelse kan alltså vara förövarens kroppsvikt i relation till offrets, förövarens råhet eller om denne uttalat allvarliga hotelser, om våldet medför att offret befinner sig i akut fara etc.


I 24 kap. 1 § 2 st 1 punkt BrB stadgas vidare att rätten till nödvärn föreligger vid ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom. I denna bestämmelse inryms rån.


Hur mycket våld som är tillåtet finns inte skrivet i lag, det beror på vad den uppkomna situationen kräver (räcker det med en knuff, ett slag eller kanske bara försöka ta sig därifrån?) och hur mycket som rimligen kan krävas av en person i nöd. Om en situation skulle uppstå där en person tagit självförsvaret till överdrift genom att bemöta rånarens våld med sådant övervåld att det inte står i proportion till den mängd våld som utövades vid det försökta rånet, så finns det en bestämmelse som skapar utrymme för en domstol att "förlåta" ett sådant försvar som gått för långt (nödvärnsexess). Detta är fallet om omständigheterna var sådana att personen (rånoffret) svårligen kunde besinna sig, exempelvis om personen blivit väldigt rädd och i ögonblicket inte kunnat göra en korrekt bedömning av hotbilden (se 24 kap. 6 § BrB). Detta sistnämnda är emellertid en restriktivt tillämpad regel.
Får man använda våld i självförsvar om man blir utsatt för ett rån?


Svaret på den frågan är ja, men enbart om våldet du använder inte är uppenbart oförsvarligt. Vad som är uppenbart försvarligt beror på omständigheterna i det enskilda fallet, men en tumregel är att nödvåldet ska stå i proportion till det provocerande våldet. I undantagsfall är nödvärnsexess enligt 24 kap. 6 § BrB också tillåtet, men bestämmelsen tillämpas restriktivt. Om självförsvaret skulle gå utöver vad som är tillåtet enligt bestämmelsen ovan om nödvärnsexess så är handlingen brottslig.


Jag hoppas du fått din fråga besvarad. Tveka inte på att höra av dig igenom om jag varit otydlig eller om du har fler frågor.

Aram ShokorRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”