FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt08/05/2022

Får man använda sin egendom under tiden som man blir utredd för brott?

om man blir utredd för utpressning i ett ärende, får man använda sina pengar så att man kan t.ex. handla o fortsätts leva? eller kan det orsaka komplikationer i pågående utredning och bli till ens nackdel?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! 

Det korta svaret är att, om rätten eller åklagaren inte har fattat ett beslut om straffprocessuella tvångsmedel såsom förvar eller kvarstad, så kan du använda dina pengar som vanligt och det skulle varken orsaka komplikationer i pågående utredning eller bli till din nackdel. Det är nämligen bara genom sådana beslut som du kan förhindras att råda över din egendom. Nedan ska jag förklara vad straffprocessuella tvångsmedel är för något och varför det skulle kunna göra att du inte skulle vara fri att använda dina pengar, men om du vet att ett sådant beslut inte fattats behöver du alltså inte vara orolig. 

“Straffprocessuella tvångsmedel”

Inom straffrätten finns det någonting som kallas straffprocessuella tvångsmedel, varav några kan användas för att säkerställa verkställigheten av de ekonomiska förpliktelserna som du som misstänkt kan tänkas bli dömd att betala till följd av brottet. Dessa är kvarstad, förvar, beslag och penningbeslag. Olika tvångsmedel ska tillämpas beroende på vad för typ av mål det är och vad för typ av medel som ska säkras, ex. skadestånd eller förverkanden. I ditt fall är det troligen kvarstad och eventuellt förvar som skulle kunna vara aktuellt.

Kvarstad och förvar

Förvar är en interimistisk åtgärd, dvs ett domstolsbeslut som gäller tills vidare i avvaktan på en domstols beslut angående kvarstad (26 kap. 3 § Rättegångsbalken). För att egendom ska få tas i förvar krävs att det finns förutsättningar att fatta ett beslut om kvarstad som kan komma att avse egendomen i fråga.

För att kvarstad ska få beslutas krävs att du är skäligen misstänkt för brott, att du kan antas komma att ådömas betalningsskyldighet för t.ex. skadestånd på grund av brottet och att det skäligen kan befaras att den misstänkte kommer att

  • avvika, 
  • undanskaffa egendom eller
  • på annat sätt undandra sig betalningsskyldigheten

Om dessa förutsättningar är uppfyllda får förordnas om kvarstad på så mycket av din egendom att fordringen kan antas bli täckt vid utmätning (26 kap. 1 § 1 st Rättegångsbalken). Både förvar och kvarstad får endast beslutas om, om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för dig eller något annat motstående intresse (26 kap. 1 § 2 st Rättegångsbalken). 

Hoppas att du fick svar på din fråga. Om det fortfarande är någonting du undrar över, så är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga!

Med vänliga hälsningar,  

Alexandra Holmér SposatoRådgivare
Hittade du inte det du sökte?