Får man använda ett vägservitut för annat ändamål än det som står?

2020-04-24 i Servitut
FRÅGA
Jag har gett servitut för RÄTT ATT ANVÄNDA VÄG TILL SKOGSSKIFTE över min mark . Grannen vill nu använda den som KÖRVÄG TILL SOMMARSTUGA lite längre bort . Han måste runda min närmaste grannes tomt över sitt skogsskifte och sen ner mot sjön igen . Är detta ok enligt servitut regler . Jag har i min tur servitut på hans mark RÄTT ATT ANVÄNDA OMRÅDE FÖR BRYGGA . Han blockerar med båtkärra och timmer kärra precis där jag går ner till min brygga . Det är där hela problemet börjar .Är det ok enligt servitut regler.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.


Tillämpliga lagrum
Bestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Jordabalken (JB) och Lagen om betalningsföreläggande och handräckning (Lbh).


Servitutet på din fastighet – "Rätt att använda väg till skogsskifte"

Servitut är avtal som är slutna till en specifik fastighet och precis som med alla avtal gäller att de ska följas efter vad som lyder av avtalet. Om det på ditt servitut står att din granne får använda en särskild väg över din mark för att ta sig till sitt skogsskifte är detta vad som gäller. Att dessutom använda vägen för att ta sig till sin sommarstuga strider därmed mot servitutet eftersom det innebär att vägen blir mer trafikerad än vad som är avtalat. Det är nämligen så att din granne inte får betunga servitutet mer än nödvändigt, 14 kap. 6 § JB. Om detta innebär skada för dig av något slag har du rätt till ersättning för detta från grannen, 14 kap. 7 § JB. Skulle grannen inte skärpa sig och fortsätta använda vägen i denna högre utsträckning har du rätt att häva servitutet om trafikeringen inte är av ringa betydelse för dig, 14 kap. 9 § JB. Huruvida detta är av ringa betydelse eller inte kan givetvis diskuteras utifrån omständigheterna.


Servitutet på din grannes fastighet – "Rätt att använda område för brygga"
Precis som redan är sagt måste man följa det som framgår av servitutet. Det faktum att grannen hindrar dig från att använda din brygga strider mot servitutet. Av lagen framgår det att den som har åsidosatt sina skyldigheter måste återställa detta så att servitutet kan användas på ändamålsenligt sätt. Grannen måste således flytta på såväl timmerkärran som båtkärran om det är så att dessa hindrar dig från att använda din brygga, 14 kap. 7 § JB.

Om grannen inte flyttar på dessa kärror kan du ansöka om särskild handräckning hos Kronofogden för att få detta gjort, 4 § Lbh. Viktig är då att du har det skriftliga servitutet till hands och på så sätt kan bevisa din rätt. För att göra denna ansökan går du in HÄR.


Avslutning
Sammanfattningsvis har din granne inte rätt att använda din väg till sin sommarstuga. Grannen är skyldig att ta bort kärrorna om det är så att dessa hindrar dig från att använda din brygga. Lyssnar han inte råder jag dig att ansöka om handräckning hos Kronofogden. Vill du ha ytterligare hjälp i ärendet eller har någon följdfråga är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig lycka till!


Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (276)
2021-02-27 Vem är skyldig att underhålla väg vid servitut?
2021-02-18 Får granne begränsa användningen av mitt servitut?
2021-02-08 Säga upp, ändra och/eller ogiltigförklara ett servitut - Vad gäller?
2021-01-25 Medföljer servitut vid överlåtelse?

Alla besvarade frågor (89654)