Får man använda ett svärd för att försvara sig vid ett inbrott?

Hej! Jag har har ett mycket stort intresse för feudala tiden i Japan, dvs 700 talet fram till slutet av 1800 talet då samurajer regerade. Jag har flera skarpslipade samurajsvärd och undrat en sak: om någon eller några skulle bryta sig in i mitt lägenhet, får jag då försvara mig med ett av mina svärd? Behövs nog inte nämnas hur ångerfull/ångerfulla den/dom skulle bli. Jag har inte mycket annat än knivar.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Din fråga berör nödvärnsrätten som regleras i 24 kap. 1 § Brottsbalken (BrB).

När har man nödvärnsrätt?

Frågan är ganska bred och beror väldigt mycket på vad som händer i det enskilda fallet men jag ska göra mitt bästa att svara på din fråga med exempel som knyter ann till ditt eget. Det finns ett antal situationer som en rätt till nödvärn föreligger enligt lagen:

1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp mot person eller egendom,
2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning,
3. den som olovligen trängt in eller försöker tränga i rum, hus, gård eller fartyg, eller
4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse.
(24 kap. 1 § 2 stycket BrB).

I en sådan situation som du beskriver när någon gör inbrott så har du därmed en nödvärnsrätt. Vid ett inbrott så kan egentligen alla dessa grunder aktualiseras under förloppet av inbrottet, men det viktigaste att veta om är att en rätt till nödvärn finns. Om det i situationen skulle utveckla sig så att det inte längre är tal om ett inbrott och att du som person istället blir utsatt för ett angrepp så har du även då en rätt till nödvärn (24 kap. 1 § 2 stycket 1 punkten BrB).

Vilket våld får man använda?

Vad som är viktigt att poängtera är att en rätt till nödvärn inte innebär en rätt till att försvara sig själv eller sin egendom på vilket sätt som helst eller med vilket våld som helst (24 kap. 1 § 1 stycket BrB). I lagen beskrivs det med termen att det inte får vara uppenbart oförsvarligt, våldet som utövas ska vara proportionerligt. Det är även viktigt att komma ihåg att nödvärn i praktiken innebär att en brottslig handling företas men att det är försvarbart då sker för att skydda intressena som nämns i lagen.

Vad gäller skarpslipade samurajsvärd vid ett inbrott?

Inledningsvis så vill jag poängtera att det finns situationer när det troligen är möjligt att använda sig av skarpslipade samurajsvärd vid ett inbrott, dessa är dock väldigt få vilket jag skall förklara nedan. Ett svärd och ett skarpslipat sådan är ett vapen som är väldigt dödligt och i praxis så har Högsta domstolen konstaterat att dödligt våld endast i undantagsfall är något som träffas av nödvärnsrätten.

Exempelvis. Om det sker ett inbrott hos dig så kan du inte enbart vänta in inbrottstjuven och sedan hugga ner denne. Det finns en stor möjlighet att det skulle räckt med att du visat att du varit hemma genom att enbart ropa eller visa att du är beväpnad. Ett relevant rättsfall på området är NJA 2005 s. 237 som rörde nödvärn och knivar om du vill läsa mer om HD:s resonemang på området.

Finns det undantag till huvudregeln?

Det kan även vara bra att veta att det finns undantag till huvudregeln. Detta undantag är nödvärnsexcess, i lagen beskrivs det som att personen som har haft en nödvärnsrätt brukat mer våld än vad som var befogat men att denne svårligen kunde besinna sig (24 kap. 6 § BrB). Även detta diskuteras lite i ovan rättsfall, men även i NJA 2009 s. 234 om du är mer intresserad. Det är möjligt att undantaget är tillämpligt vid ett inbrott om personen som äger huset eller lägenheten blir trängd eller utsatt själv för ett kraftigt våld och därmed inte kan tänka klart.

Sammanfattningsvis

Vid ett inbrott så existerar en rätt till nödvärn. Denna rätt är dock inte obegränsad, en handling som företas får inte vara uppenbart oförsvarligt. Eftersom andra alternativ finns och eftersom ett skarpslipat samurajsvärd är ett väldigt dödligt vapen så skulle jag säga att ett användande av ett sådant vid de flesta inbrotten inte faller under nödvärnsbestämmelsen. Det blir dock en annan bedömning om angriparna själva t.ex. skulle vara beväpnade och du blir hotad till livet eller liknande. Men det hela beror på situationen i fråga och det är en helhetsbedömning som görs i domstolen.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

William TinnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Nödvärn och annan ansvarsfrihet? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”